Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Soutěžíte o veřejné zakázky a potřebujete doložit jistotu? Pojistka se stává trendem, omezí průtahy a nezatíží cash-flow

Pokud se ucházíte o veřejné zakázky, jistě už jste byli nuceni řešit podmínku složení jistoty. Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli požadovat složení jistoty, tedy zajištění stanovené částky pro případ, že výherce zakázky následně nedostojí svým závazkům. Jistotu je možné zabezpečit třemi způsoby: složením peněžního vkladu, bankovní zárukou nebo uzavřením pojistné smlouvy. Pokud podnikatelé využijí třetí variantu, vyhnou se zbytečnému blokování svých finančních prostředků a celý proces prokazování mohou výrazně urychlit. „Pojištění záruk poskytujeme od roku 2014 a zájem vzrůstá zejména mezi společnostmi podnikajícími ve stavebnictví, dopravě, IT či právních službách. Nejvíce klientů evidujeme v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji,“ říká Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny.       

„Pojištění záruk jsme začali nabízet na základě podnětů našich klientů, společností menší a střední velikosti, pro které je složení nezanedbatelných částek na delší časový úsek komplikované a znamená značnou finanční zátěž,“ říká Lucie Ponertová ze Slavia pojišťovny, která jako jedna z mála na našem trhu pojištění záruk nabízí. Přes výběrová řízení probíhá velké množství zakázek a požadavek na složení jistoty je téměř standardem. Firmám se tak během roku mohou v rámci několika zakázek nakumulovat podstatné finanční prostředky, se kterými nemohou nakládat. Oproti tomu pojistné řešení může podnikatelům přinést nižší náklady, časovou flexibilitu při přípravě jednotlivých nabídek, menší administrativní agendu a zároveň nezvýší jejich úvěrové zatížení.

Jak postupovat, pokud chcete pojištění záruky využít? Firma před podáním nabídky uzavře pojistnou smlouvu s pojišťovnou, ta se zaručí, že pokud společnost v budoucnu nedostojí svým povinnostem, uhradí zadavateli částku stanovenou v zadávacích podmínkách. Pojišťovna na základě uzavřené pojistné smlouvy vystaví písemné prohlášení o pojištění záruky, které uchazeč následně předloží v rámci své nabídky jako doklad o složení jistoty.

Řešení jistoty prostřednictvím pojištění navíc může celý proces významně zrychlit. „Našim klientům nabízíme i možnost sjednání tzv. rámcových smluv, ve kterých je nastaven limit pro jednotlivé zakázky a zároveň kumulovaný roční limit za všechny zakázky na dané pojistné období,“ vysvětluje Lucie Ponertová ze Slavia pojišťovny. Proces je pak velice flexibilní. Bonita firmy je prověřena ještě před uzavřením pojistné smlouvy, takže v případě potřeby stačí ve zrychleném režimu nahlašovat jednotlivé zakázky. „U Slavia pojišťovny je možné hlásit novou zakázku bezprostředně před zahájením výběrového řízení, i ve lhůtě jednoho dne,“ doplňuje Lucie Ponertová. Podnikatelé se tak vyhnou časovým průtahům v řádech dnů až týdnů, jež mohou být při individuálním pojišťování zakázek spojeny právě se zmiňovaným prověřováním bonity firmy.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.