Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Skupina UniCredit zahájila iniciativu Social Impact Banking

Social Impact Banking (SIB) je iniciativa skupiny UniCredit, která vznikla v Itálii. Jejím cílem je podílení se na spravedlivější a otevřenější společnosti a identifikování, financování a podpora osobností, které mohou mít pozitivní sociální vliv. SIB pracuje na vytváření ekonomických výnosů investic, i na širších společenských přínosech. V rámci inciativy bylo doposud schváleno 72,9 milionů euro na financování projektů se sociálním dopadem, z toho 31 „impact financing“ úvěrů ve výši 32,6 milionů euro a 2 050 mikroúvěrů ve výši 40,3 milionu euro. Celkově bylo vyplaceno 47,8 milionů euro.

Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit uvedl: „Jsme hrdí na to, že všechny naše činnosti jsou řízeny silným smyslem pro etiku, založeným na jasných hodnotách. Jednou z nich je důležitost podpory místních komunit všude tam, kde působíme. Naše iniciativa Social Impact Banking dosáhla v Itálii skvělých výsledků a nyní ji hodláme rozšířit na další trhy se stejným hlavním cílem – ekonomickým výnosem našich investic při dosažení konkrétního pozitivního vlivu na společnost. Abychom tuto inciativu podpořili a mohli investovat do mladých umělců, plánujeme postupně prodávat díla z naší sbírky. Některé kousky věnujeme lokálním muzeím.“

Skupina UniCredit v roce 2019 rozšiřuje iniciativu na trhy skupin v Německu, Rakousku, Srbsku, Chorvatsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, České republice, na Slovensku a v Bosně a Hercegovině. Model SIB na podporu pozitivních sociálních vlivů bude přizpůsobený danému trhu podle místních potřeb. Širší zavedení SIB v roce 2019 je plně v souladu s ambicemi projektu a pevným závazkem skupiny UniCredit rozvíjet komunity v rámci nichž banka působí.

Zavedení bude podpořené postupným prodejem místních uměleckých sbírek skupiny UniCredit v Itálii, Německu a Rakousku s očekávaným výtěžkem 50 milionů euro. Některá díla banka věnuje lokálním muzeím. Výtěžky z prodejů budou primárně znovu investovány do iniciativ SIB. Zbytek výnosů bude určen na další relevantní projekty, včetně podpory mladých umělců.

SIB rovněž umožňuje podělit se o finanční a podnikatelské know-how prostřednictvím vzdělávacích iniciativ věnovaných malým podnikatelům, sociálním společnostem nebo znevýhodněným skupinám. Podporuje jak mladé lidi, tak seniory. Zapojení zaměstnanců skupiny UniCredit je klíčovou hnací silou vzdělávacích a podpůrných aktivit pro potřebné komunity, ve kterých banka působí.

Spojuje lidi s cílem sdílení pozitivních zkušeností a zvyšuje povědomí o relevantních projektech, souvisejících s možným společenským vlivem. SIB se intenzivně věnuje monitorování a měření výsledků, což je nezbytné pro zajištění udržitelného růstu sponzorovaných projektů i návratnosti investic banky. Cílem je změřit nejen přímé, ale i nepřímé pozitivní vlivy, které jsou výsledkem podporovaných projektů z hlediska sociálního a ekonomického blahobytu v komunitách skupiny UniCredit.

Přehled úspěchů Social Impact Banking v roce 2018 v Itálii

  • Bylo schváleno 72,9 milionů euro na financování projektů se sociálním dopadem, z čehož bylo vyplaceno 47,8 milionů euro
  • Bylo schváleno 31 „impact financing“ úvěrů ve výši 32,6 milionů euro a 2 050 mikroúvěrů ve výši 40,3 milionu euro
  • Zapojeno bylo 86 partnerů
  • 15 800 studentů se účastnilo programů finančního vzdělávání poskytnutých v akademickém roce 2017-18 a 14 900 studentů v akademickém roce 2018-19
  • Přibylo 9 500 nových studentů finančního vzdělávání, kteří celkový počet účastníků zvýšili na více než 25 300
  • Bylo poskytnuto 1 245 000 hodin certifikovaného školení, z čehož 840 000 hodin se věnovalo projektově orientovanému vzdělávání
  • 76 procent studentů uvádí, že byli s programem spokojeni nebo velmi spokojeni a 85 procent považovalo obsah za užitečný nebo velmi užitečný
  • Do poskytování školení bylo zapojeno 370 školitelů skupiny UniCredit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.