Čtvrtek 21. února. Svátek má Lenka.

Skupina UniCredit podepsala chartu žen ve finančním sektoru a zavázala se k rovnému zastoupení mužů a žen ve finančních službách

Skupina UniCredit dnes informovala o podepsání charty Ministerstva financí Spojeného království týkající se žen ve finančním sektoru (HM Treasury Women in Finance Charter) a zavázala se tak poskytovat plnou podporu při zlepšování rovného zastoupení mužů a žen v sektoru finančních služeb ve Spojeném království a na celém světě. Angažovanost v této iniciativě představuje součást celoskupinového akčního plánu UniCredit v oblasti diverzity, podle kterého už banka podnikla mnoho rozhodných kroků s cílem dosáhnout vyváženějšího zastoupení obou pohlaví na veškerých úrovních. Podobně jako ostatní signatáři charty i UniCredit v rámci svého připojení k chartě pracuje na definování konkrétních interních celků v oblasti rovného zastoupení mužů a žen, které budou zveřejněny v září 2018.

Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit, uvedl: „Diverzita a rovné zastoupení mužů a žen jsou klíčovými prioritami UniCredit a my jsme velmi hrdí na to, že struktura naší pracovní síly je různorodá i v současnosti. Aktivně pracujeme na tom, abychom zajistili pracovní prostředí založené na respektování a neustálém vzdělávání v souladu s kulturou Jedné banky, jedné UniCredit. Chceme se stát jedním z nejlepších zaměstnavatelů v evropském finančním sektoru. Souhlasíme s tím, že neustálé investování do dalšího zlepšování diverzity a rovného zastoupení mužů a žen je k dosažení našeho cíle nevyhnutelné.“

Skupina UniCredit zahájila celoskupinový akční plán v oblasti diverzity v roce 2017. Tento plán se zaměřuje na rozvíjení a podporu diverzity na všech úrovních prostřednictvím konkrétních iniciativ týkajících se: náboru zaměstnanců a získávání talentů, profesionálního rozvoje, odměňování, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, poskytování informací a vzdělávání. Skupina UniCredit se snaží dosahovat větší diverzity pracovní síly a lepšího poměru v zastoupení mužů a žen už od roku 2008, kdy banka podepsala společné prohlášení o rovných příležitostech a nediskriminaci. UniCredit v roce 2011 zahájila program k rovnému zastoupení mužů a žen. V roce 2013 prosadila globální politiku v oblasti rovného zastoupení a zavedla v této oblasti monitorovací proces včetně přehledu příslušných ukazatelů.

Banka se v roce 2015 připojila ke Klubu 30 %[1] a podepsala rovněž Zásady na posílení postavení žen (Women’s Empowerment Principles), aby obnovila svůj závazek k dosažení vyváženějšího poměru v zastoupení mužů a žen na veškerých úrovních skupiny a k podpoře talentovaných žen. V listopadu 2017 skupina UniCredit podepsala nové společné prohlášení Evropské rady zaměstnanců v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, čímž opětovně zdůraznila význam respektování zaměstnanců.

Z hlediska sledování úrovně plnění cílů skupiny UniCredit aktuálně monitoruje zastoupení žen v rámci personálu banky v kontextu organizační hierarchie dvakrát ročně na úrovni skupiny pomocí přehledu v oblasti rovného zastoupení obou pohlaví. Podrobné informace o struktuře pracovních sil ve skupině UniCredit se zveřejňují každoročně v integrované zprávě skupiny.

[1]   Klub 30 % (30% Club) je britská iniciativa založená v roce 2010, jejímž cílem je dosáhnout minimálně 30 % zastoupení žen ve vrcholných orgánech společností uvedených v indexu FTSE 100

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.