Středa 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Skupina UniCredit a organizace UNI Global Union podepsaly mezinárodní dohodu na posílení dialogu o lidských právech a základních pracovních právech

Skupina UniCredit dnes oznámila podepsání globální rámcové dohody (Global Framework Agreement – GFA) s organizací UNI Global Union[1]. Tato dohoda posílí dialog mezi těmito dvěma stranami o lidských právech a základních pracovních právech, přičemž potvrzuje závazek skupiny dodržovat ty nejpřísnější mezinárodní normy v dané oblasti. Tato dohoda vychází z předcházejících prohlášení, která banka podepsala s Evropskou zaměstnaneckou radou skupiny UniCredit (UniCredit European Works Council – UEWC)[2].

Globální rámcovou dohodu podepsal generální ředitel UniCredit Jean Pierre Mustier a předsedkyně organizace UNI Global Union Christy Hoffmanová na řádném zasedání organizace UniCredit European Works Council dne 22. ledna 2019.

Generální ředitel UniCredit Jean Pierre Mustier uvedl: „Ve skupině UniCredit jsme přesvědčeni, že k tomu, aby se nám dařilo, musíme rovněž konat dobro. A základem toho je neustále jednat v souladu s etickými pravidly. Náš úspěch závisí na respektu, tedy na otevřené kultuře, která každému zaměstnanci umožní aktivně přidávat hodnotu naší společnosti.“

Christy Hoffmanová, předsedkyně organizace UNI Global Union, prohlásila: „Tato dohoda zavádí nový standard chování pro naše finanční instituce, přičemž podporuje práva zaměstnanců a klientů. Skupina UniCredit má dlouhodobé vedoucí postavení v oblasti finančních služeb a v současnosti získala vedoucí postavení také jako zaměstnavatel se závazkem vůči svým zaměstnancům na celém světě.“

Rámcová dohoda představuje další důležitý krok na cestě transformace banky, která začala před dvěma lety. Její principy budou rozšiřovány a implementovány prostřednictvím všech právnických subjektů skupiny UniCredit.

Tento dokument zahrnuje několik oblastí včetně konkrétních závazků:

  • chránit lidská práva: v souladu se skupinovým kodexem chování a všeobecnými environmentálními a sociálními zásadami a v souladu se směrnicemi OSN v oblasti podnikových a lidských práv;
  • bojovat proti nevhodnému sexuálnímu chování, obtěžování a šikanování včetně trvalého závazku přijmout potřebná opatření na řešení rizika sexuálního obtěžování na pracovišti;
  • bojovat proti diskriminaci a podporovat přijímání rozmanitosti: závazek dodržovat společnou podporu skupiny UniCredit a organizace UNI v oblasti rozmanitosti a inkluze, a to bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ, schopnost nebo sexuální orientaci – bojovat proti diskriminaci a podporovat zaměstnance se zdravotním postižením během jejich celého pracovního života.

Globální rámcová dohoda zahrnuje rovněž práva odborové organizace, přičemž zdůrazňuje závazek skupiny UniCredit zajistit pozitivní pracovní prostředí, společně s právem na svobodu sdružování se, jakož i zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v souladu se společnými prohlášeními, která již podepsala s organizací UEWC. V této dohodě se rovněž nachází část věnovaná trvalé podpoře zdravého a bezpečného pracovního prostředí, jakož i závazku skupiny UniCredit uskutečňovat zodpovědný prodej.

Tato dohoda je v souladu s přesvědčením skupiny UniCredit, že respekt a striktní dodržování etických pravidel jsou klíčové pro zajištění udržitelnosti podnikání.

Realizaci dohody bude monitorovat ústřední vedení skupiny UniCredit společně s organizací UNI, které se za tímto účelem setkají jednou ročně, aby prodiskutovaly pokrok v této oblasti.

[1] UNI Global Union je celosvětové sdružení odborových svazů pro oblast dovedností a služeb, které sdružuje národní a regionální odborové svazy. Zastupuje více než 20 milionů zaměstnanců ve více než 150 zemích.

[2] Skupina UniCredit podepsala v roce 2009 společné prohlášení o stejných příležitostech a nediskriminaci.

V květnu roku 2015: společné prohlášení o zodpovědném prodeji s cílem prosazovat společné zásady a směrnice v obchodním přístupu skupiny UniCredit a definovat pilíře, pomocí nichž lze tyto zásady a směrnice sdílet a dodržovat, tj. kvalita produktů, zaměření na klienta, odborný rozvoj zaměstnanců a organizační řízení.

V roce 2017: nové společné prohlášení s organizací UEWC v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, čímž opětovně zdůraznila význam respektování zaměstnanců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.