Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

SKUPINA MONETA: HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY K 30. ZÁŘÍ 2016

Banky 10.11.2016 | 12:05 0 Komentářů

Velký pokrok v úvěrech pro retail, podnikatele a SME. Navýšení plánované dividendy za rok 2016 odráží důvěru vedení ve splnění cílů

 • Úspěšné naplňování strategického plánu, růst v retailovém i komerčním bankovnictví a pokrok při budování pozice preferované banky pro podnikatele v České republice
  • Silný růst o 29 % v nových objemech v retailovém bankovnictví, a to díky růstu nových objemů spotřebitelských úvěrů o 27 %, nových hypoték o 45 % a nových půjček na koupi vozidel o 32 %; podpořený navýšením prodejních kapacit pro oblast hypotečních úvěrů a rozšířením spolupráce se zprostředkovateli a dealery  
  • Historicky nejvyšší objem rozpůjčovaných prostředků v komerčním bankovnictví ve výši 55 miliard Kč, podpořený meziroční expanzí o 8 % v objemu investičních úvěrů a pokračujícím růstem nových objemů nezajištěných úvěrů pro podnikatele (+41 %)
  • Pevný závazek investovat do digitálních produktů MONETY, které jsou jednou z klíčových priorit při přechodu banky k plné nezávislosti
   • Plnění závazku investovat 600 mil. Kč v průběhu 3 let
   • Mobilní aplikace MONETY Smart Banka byla spuštěna v červenci 2016 a zaznamenala již 81 tisíc stažení, tedy zhruba 5 tisíc týdně  
   • Kvalita portfolia se dále zlepšuje a s ním klesl poměr nesplácených úvěrů z 11,7 % k 31. 12. 2015 na současných 6,5 % 
   • Plán na oddělení od skupiny GE se daří plnit rychleji – MONETA nyní očekává úplné oddělení během Q2 2017, dříve, než bylo plánováno, a to při dodržení původního rozpočtu 
   • Aktuální růst, kontrola nákladů a pokrok při řízení kapitálu vede ke zvýšení odhadu očekávané dividendy na 100 – 110 % čistého zisku za rok 2016 oproti předchozímu odhadu ve výši minimálně 70%

Hlavní finanční ukazatele

 • Celková aktiva stoupla o 4,1 % na  145,7mld. Kč za období 9 měsíců do 30. září 2016, ze 140,0mld. Kč k 31. 12. 2015
 • Vklady klientů se zvýšily o 5,7 % na 114,9mld. Kč za období 9 měsíců do 30. září 2016, ze 108,7mld. k 31. 12. 2015
 • Čistý zisk poklesl na 3,2mld. Kč, z 3,5mld. Kč k 30. 9. 2015 z důvodu konkurenčních tlaků 
 • Anualizovaná čistá úroková marže je ve výši 6 %, víceméně v souladu s očekáváním
 • Pokračující zlepšení poměru nesplácených úvěrů, který klesl na 6,5 % z 11,7% k 31. 12. 2015, přičemž ukazatel krytí zůstává obezřele na úrovni 81,6 %
 • Náklady na riziko činí 0,75 % z hodnoty čistých úvěrů klientů, což je stabilní hodnota ve srovnání s předchozím rokem
 • Návratnost hmotného vlastního kapitálu je 16,5 % a dlouhodobě převyšuje cíl stanovený managementem 14 %
 • Návratnost průměrných aktiv činila 3,0 %
 • Ukazatel poměru nákladů k výnosům dosáhl 44,3 %, což je pokles z původních 45,7 % za rok 2015


Hlavní provozní ukazatele

Naplňování strategického plánu stojí za vyšším růstem v retailovém portfoliu

Široká nabídka úvěrových produktů MONETY i nadále zaznamenává velkou poptávku ze strany klientů po celé České republice s nárůstem o 29 % v celkových objemech retailových úvěrů během prvních devíti měsíců roku 2016 na 19,2mld. Kč (srovnatelné v roce 2015: 14,9mld. Kč). MONETA si udržuje strategickou orientaci na další rozvoj svého retailového bankovnictví, přičemž její růst je poháněný především vyššími objemy spotřebitelských půjček, což je produkt, ve kterém si MONETA udržuje přední pozici. Celkově dosáhla hodnota spotřebitelských půjček 32,2mld. Kč, zatímco objemy nových hypoték vzrostly o 45 %, a to díky konkurenceschopné cenové politice a proaktivní akvizici nových klientů. Akvizici nových klientů umožnilo také navýšením prodejních kapacit a extenzivní spolupráce se zprostředkovateli. Solidní výkon segmentu půjček na koupi osobních a užitkových vozů rovněž přispěl k celkové expanzi retailového obchodu, a to s růstem o 32% v objemech nových úvěrů na 1mld. Kč (srovnatelné v roce 2015: 0,8mld. Kč).

Rekordní bilance komerčních úvěrů odráží stabilizaci v segmentu komerčních úvěrů

Ambice MONETY stát se preferovanou bankou pro malé a střední firmy v České republice se projevila v růstu investičních úvěrů a nezajištěných splátkových úvěrů. Bilance komerčních úvěrů dosáhla k 30. září 2016 rekordní úrovně 55,0 mld. CZK a byla podpořena meziročním nárůstem investičních úvěrů o 8 % a půjček na financování firemních osobních a užitkových vozů o 5 %. Nové objemy investiční úvěrů zaznamenaly stabilní výkon, zejména díky půjčkám pro zemědělský sektor, kde se očekává silný zájem rovněž během čtvrtého čtvrtletí. Portfolio v MONETA Leasing kleslo o 10 % vzhledem probíhajícímu přebudování této společnosti, které postupuje podle plánu. Objemy nezajištěných splátkových úvěrů vzrostly meziročně o 41 % díky pokračujícímu rozšíření prodejních kapacit.

Významný pokrok při digitalizaci během přeměny na plně nezávislou českou banku   

MONETA i nadále vykazuje významný pokrok ve své přeměně na plně nezávislou českou banku. Dosavadní výdaje na oddělení od GE jsou nižší než plánované a celkově MONETA očekává dodržení stanoveného rozpočtu 1 miliardy Kč.  K dokončení procesu oddělení pravděpodobně dojde během Q2 2017, šest měsíců před původním odhadem. V rámci své digitální strategie, která si klade za cíl posílit primární bankovní vztahy MONETY, a to prostřednictvím online a mobilních kanálů, spustila MONETA úspěšně svou mobilní aplikaci Smart Banka. Ke konci října měla aplikace celkem 81 tisíc stažení a v posledních čtyřech měsících dosáhla 5 tisíc stažení týdně. V současné době má 50 tisíc aktivních uživatelů. Byl dokončen kompletní rebranding online kanálů a také celé pobočkové a bankomatové sítě. Spontánní znalost značky MONETA během této velmi krátké doby dosáhla úctyhodných 25 %. 

Pokračuje zaměření managementu na náklady a kapitál

Navzdory silně konkurenčnímu prostředí MONETA pokračuje ve zvyšování efektivity a dále optimalizuje své náklady. Během prvních devíti měsíců tohoto roku klesly celkové provozní náklady o 10 % oproti stejnému období loňského roku. Ukazatel poměru nákladů k výnosům byl na konci září 2016 44,3 %, a to včetně nákladů na rebranding, IPO a oddělení od GE ve výši 278 milionů Kč. Návratnost hmotného vlastního kapitálu ve výši 16,5 % zůstává nad stanoveným cílem, přičemž společnost rovněž pokročila se svým programem optimalizace kapitálu. Jeden ze tří projektů zaměřených na redukci rizikově vážených aktiv (RWA) byl dokončen během Q3 2016, a proto došlo k uvolnění kapitálu v hodnotě 905 miliónů Kč a dalšímu snížení poměru rizikově vážených aktiv k celkovým aktivům na 83 %. Další dvě optimalizace pokračují podle plánu. Kapitálový poměr CET1 se vylepšil na 18,3 % a převyšuje cílovou úroveň 15,5 %, kterou stanovil managementem. 

Předpokládaná dividenda

Silná výkonost MONETY, zejména navyšování objemu úvěrů, snižování nákladů a pevná kapitálová pozice dává vedení Společnosti dostatečnou jistotu, že bude schopné navýšit navrhovanou dividendu za rok 2016. MONETA upravila odhad očekávané dividendy za finanční rok 2016 na 100 – 110 % reziduálního příjmu oproti předchozímu plánu ve výši alespoň 70 % za toto období. Dividenda podléhá schválení valnou hromadou a platným regulatorním pravidlům.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, řekl:

„V průběhu prvních devíti měsíců roku 2016 jsme pokračovali v plnění našeho plánu nastaveného při IPO, který spočívá v tom, udržet si vedoucí pozici v českém bankovním sektoru a stát se hlavní preferovanou bankou pro malé a střední firmy v České republice.

Zaznamenali jsme skvělé výsledky v objemech nových úvěrů v našich klíčových oblastech, včetně spotřebního financování, hypoték a úvěrů pro malé a střední firmy. Zejména se nám podařilo potvrdit a upevnit náš závazek týkající se podpory malých a středních českých firem, a to v návaznosti na rekordní čtvrtletí z hlediska nových objemů v segmentu drobných firem a podnikatelů, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 41 % a rekordní celkovou komerční bilanci za prvních devět měsíců roku 2016, kde bylo navýšení na 55 miliard Kč.

V retailu jsme díky investicím do našeho hypotečního bankovnictví spolu s rozšířením základny našich hypotečních specialistů a prohloubením vztahů se zprostředkovateli zaznamenali návrat k růstu. V souvislosti s tím se snažíme dále vylepšovat svou pozici na českém trhu s retailovými úvěrovými produkty. 

V návaznosti na posílení našich online distribučních kanálu, rebrandingu všech poboček a představení nové bankovní aplikace začínáme vidět hmatatelné výsledky v  podobě nezávislé banky s unikátní značkou v českém bankovním sektoru. Náš program investic vykazuje rané, ale o to působivější výsledky. Naše mobilní aplikace Smart Banka, která dosud zaznamenala přes 81 tisíc stažení, byla výborně přijata a obdržela skvělá hodnocení. Naším cílem je i nadále nabízet špičkové inovace pro naše retailové i komerční klienty, abychom posílili naši nabídku a našim akcionářům přinášely stabilní výnosy.”   

Tisková zpráva: Moneta Money Bank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.