Středa 08. července. Svátek má Nora.

Skupina EIB a Česká spořitelna spojily síly, aby podpořily podniky z celé České republiky

Evropská investiční banka, Evropský investiční fond a Česká spořitelna (ČS) nabídnou nové financování v objemu 306 mil. EUR pro malé a středně velké podniky. Smlouva pomůže zhruba 250 firmám a podpoří téměř 43 tisíc pracovních míst po celé zemi.

Smlouva, kterou zaručil Evropský fond pro strategické investice, zahrnuje záruku ve výši 76,5 mil. EUR (1,96 mld. Kč), která pokryje případné ztráty stávajícího portfolia ve výši kolem jedné miliardy eur (26,1 mld. Kč). Záruka umožňuje České spořitelně poskytovat vyšší úvěry. Tento nový typ transakce rovněž pomůže k rozvoji trhu sekuritizací v regionu.

„Podle nejnovějšího investičního průzkumu EIB trpělo v uplynulých třech letech 20 % malých podniků v České republice kvůli nedostatečnému financování,“ uvedl viceprezident EIB Vazil Hudák. „Díky této inovativní transakci pomohou EIB a ČS některým z těchto podniků, zejména těm, které mají rizikovější obchodní projekty. To povede k posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přispěje k hospodářskému růstu a tvorbě nových pracovních míst.“

„Díky dlouhodobě úspěšné spolupráci se skupinou Evropské investiční banky přichází Česká spořitelna s nabídkou úvěrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Produkt „Zvýhodněný úvěr“ je určený pro všechny firemní segmenty a umožňuje financování investic i pracovního kapitálu s velmi jednoduchými podmínkami. „Zvýhodněný úvěr“ přesně naplňuje náš strategický cíl – pomáhat českým firmám a podnikatelům růst,“ uvedl Pavel Kráčmar, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy.

 „Velmi vítám uzavření této smlouvy, která vytvoří příležitosti pro české podnikatele a otevře přístup k finančním prostředkům potřebných pro vytváření lépe placených pracovních míst a inovací. Jde o ukázku silné přidané hodnoty Evropy – díky společným zdrojům lze občanům nabídnout praktické výhody,“ řekla Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví.

Smlouva umožní EIB podpořit více malých a středně velkých podniků v České republice. Posiluje rovněž spolupráci mezi EIB a ČS. Od roku 2002 evropská banka poskytla ČS úvěry a záruky ve výši 1,45 mld. EUR. Ty pomohou firmám v České republice získat snazší přístup k dlouhodobému financování, které potřebují k dosažení prosperity a růstu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.