Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

SGEF ZÍSKALA 2,7 MILIARDY KČ NA ZVÝHODNĚNÉ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A MUNICIPALIT

Leasingová společnost Société Générale Equipment Finance v České republice a Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) uzavřely v březnu 2015 smlouvu na podporu financování investic malých a středních podniků, měst a obcí. K očekávaným efektům zvýhodněného financování patří tvorba nových pracovních míst nebo jejich zachování ve veřejných i soukromých společnostech v Česku a na Slovensku. 

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) dlouhodobě spolupracuje s bankami v České republice, v případě leasingových společností se jedná o první přímou spolupráci. Smlouvu se SGEF uzavřela v celkové výši 100 milionů EUR (přibližně 2,7 miliardy Kč) s možností čerpání do 31. 3. 2018.

Zvýhodněné financování ze zdrojů CEB je určeno pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců a pro obce a malá města. V rámci programu „Vytvoření a uchování životaschopných pracovních míst“ mohou využít zvýhodněné financování investic směřujících do obnovy a rozšíření výrobních zařízení. Pro municipality je určen program „Zlepšení životních podmínek v městských a venkovských oblastech“, v rámci něhož lze financovat rozvoj infrastruktury a sociálního a kulturního vybavení.

Financování s podporou CEB lze využít na celé spektrum produktů nabízených SGEF, tedy pro finanční i operativní leasing, úvěr, splátkový prodej i odkup pohledávek. Získání zvýhodněného financování je pro klienty stejně jednoduché jako v případě běžných produktů. Zájemce jedná výhradně se SGEF, která klientovi poskytne kvalifikované poradenství, seznámí ho s podmínkami čerpání a zajistí jeho účast v programu.

„Na základě našich předchozích zkušeností s obdobnými dotačními programy věříme, že i nabídka CEB se stane u našich klientů velmi oblíbenou,“ domnívá se Petr Němec, finanční ředitel Société Générale Equipment Finance v České a Slovenské republice. SGEF tak významně podpoří ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky a Slovenska a přispěje k modernizaci venkova. „Pozitivně vnímáme i ekologický dopad námi financovaných projektů, jejichž cílem bude splnění emisních norem EURO 6 nebo zavedení energeticky úspornějších technologií,“ doplňuje Petr Němec.

Informace k CEB

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB – je přičleněna k Radě Evropy a představuje hlavní nástroj její politiky solidarity. Sídlem banky je Paříž. Prioritním cílem CEB je napomáhat řešit sociální problémy v členských zemích. Poskytuje úvěry zejména na projekty na vytváření a ochranu pracovních míst v malých a středních podnicích, na výstavbu sociálních bytů, na sociální infrastrukturu, na projekty na ochranu životního prostředí, na podporu vzdělávání a zdraví, modernizaci zemědělství, zlepšení kvality životního prostředí ve znevýhodněných městských oblastech a ochranu kulturního dědictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.