Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Sdružení českých spotřebitelů: MÁME NA TRHU DOST FINANČNÍCH INFORMACÍ?

Investice 03.12.2014 | 13:20 0 Komentářů

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je důležitou prioritou sledovat trh finančních služeb a snažit se pomáhat spotřebitelům tak, kde je toho potřeba. A tato potřeba je častá. Finanční služby zahrnují celou řadu zcela odlišných sektorů, v nichž se spotřebitel orientuje nesnadno, a navíc jsou vztahy na tomto trhu zatíženy mnohými nešvary, v neprospěch spotřebitele. (Tisková zpráva: Sdružení českých spotřebitelů)

Ve svých aktivitách se SČS zaměřuje různými směry, ale obvykle se snaží zdůrazňovat vlastní zodpovědnost spotřebitele a pomáhat mu orientovat se na trhu.

Nyní SČS otevírá nové stránky o službách finančního trhu s názvem domény – www.infoprofinance.cz . Proč jsme k tomu přistoupili?

I z letmého pohledu je zřejmé, že každému zájemci je k dispozici téměř nepřeberné množství informací o finančních produktech a jejich rizicích, jsou šířeny vzdělávací nástroje o financích atd. Nástroje šířené elektronicky na internetu jsou administrovány jak veřejnými orgány, tak privátními subjekty.

Přesto jsme se rozhodli k přípravě nových stránek. Naše analýza vyhodnotila, že zdrojů často poskytují informace nesmírně užitečné, ale protože komplexní, uživatel se v nich nesnadno orientuje. Také informace našeho sdružení byly roztříštěné, neucelené.

Záměrem SČS bylo zpracování takových informací pro spotřebitele, které mu umožní základní orientaci v různých sektorech služeb finančního trhu, upozorní na základní rizika, se kterými se může u takových služeb setkat, jak se jich vyvarovat a kde najít pomoc.

Nabídka SČS má poskytnout informace v nové struktuře a pokud možno v jednoduché podobě, se snadnou orientací a s přiměřeně snadnou dostupností a srozumitelností i pro ‚jednoduššího‘, více zranitelného spotřebitele. 

Zájemce tak nalezne ve stručné formě informace o jednotlivých sektorech trhu (bezhotovostní platby, pojistky, úvěry, ale také třeba finanční poradenství, ad.), vždy se zaměřením na hlavní rizika a jak se jim vyvarovat. Víme, že pro spotřebitele je hlavním problémem najít konkrétní pomoc pro odvolání v jeho konkrétním případě. Toto mu naše stránky umožní, včetně odkazů na jiné, podrobnější elektronické zdroje.

Důležitou součástí stránek jsou informace o formách zapojení SČS v různých aktivitách a strukturách, kde se snažíme problémy trhu řešit. Týká se to zapojení do legislativních procesů (např. vystupování proti regulaci multilaterálních poplatků při platbách kartou), provádění spotřebitelských průzkumů (např. Jak Češi vnímají nové platební prostředky?) ad.

Věříme, že nové stránky jsou spotřebiteli přínosem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.