Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

Sberbank dosáhla v roce 2018 čistý zisk 377 milionů Kč

Banky Sberbank 19.03.2019 | 13:59 0 Komentářů

Sberbank CZ vykázala za rok 2018 dle předběžných neauditovaných výsledků čistý zisk ve výši 377 milionů korun. Provozní výnosy před tvorbou rezerv a opravných položek se meziročně zvýšily o 7,6 % na celkových 2,4 mld. Kč.

„Po výnosové stránce jsme vykázali výborné výsledky. Klienti ocenili naše spotřebitelské úvěry, kde jsme dosáhli nových rekordních objemů. Meziročně vzrostly téměř o pětinu. Dařilo se nám též v oblasti výnosů z pojištění a investičních produktů, kde jsme rozšířili naši nabídku. V segmentu firemního bankovnictví přispěly k růstu provozních výnosů nové úvěry pro korporátní klienty i malé a střední podniky a také náš podíl na významných syndikovaných úvěrech. Zaměřujeme se na neustálý rozvoj našich digitálních produktů a služeb, online transakce našich klientů vzrostly o 50 procent,“ komentuje výsledky Edin Karabeg, předseda představenstva a CEO Sberbank CZ.

Bilanční suma banky dosáhla 79,8 mld. Kč, počet aktivních klientů stoupl o 4 % na 117 tisíc. Celkový objem klientských depozit mírně vzrostl o 3,1 % na 66,1 mld. Kč, zatímco celkový objem klientských úvěrů se zvýšil o 4 % na 62,9 mld. Kč. O 41 % meziročně vzrostly náklady na opravné položky na 303 mil. Kč. Tento nárůst, který byl způsoben metodickou změnou v účtování opravných položek a rovněž mimořádně nízkými náklady na opravné položky v roce 2017, se promítl do výše čistého zisku.

„Výnosy rostly hlavně díky čistým úrokovým výnosům, které se zvýšily o 8 % na 1,78 mld. Kč, a to především vlivem silných výsledků v segmentu Retail. Čisté výnosy z poplatků se mírně zvýšily o 2,5 %. Celkové provozní náklady vzrostly o interní náklady na restrukturalizaci na 1,577 mld. Kč. Administrativní náklady se oproti předchozímu roku snížily o 3,2 %. Vyšší investice do IT systémů se projevily zvýšením odpisů nehmotného majetku. Kromě naplňování našich obchodních cílů se nám také podařilo realizovat všechny regulatorní požadavky,“ vysvětluje Dušan Baran, místopředseda představenstva a CFO Sberbank CZ.

Díky velmi dobrému řízení rizik banka v loňském roce udržovala nízký podíl nesplácených úvěrů (NPL), který poklesl na 2,63 % (oproti 5,43 % v roce 2017). Kapitálová přiměřenost dosáhla úrovně 16,18 %, to je výrazně nad hranici požadovanou regulátorem, což umožňuje další rozvoj banky. „Děkujeme klientům, kteří svým rozhodnutím vybrat si náš produkt či službu umožnili další růst banky. Jsou středobodem naší činnosti a chceme je překvapovat i těšit kvalitou služeb a produktů,“ přibližuje letošní plány Edin Karabeg.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.