Středa 22. září. Svátek má Darina.

S každým majetkovým pojištěním DOMEX+ podpoří ČPP policisty a hasiče

Pojištění 07.09.2021 | 15:09 0 Komentářů

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) za každou nově uzavřenou smlouvu na majetkové pojištění DOMEX+ poskytne ze svých prostředků 50 Kč Nadaci policistů a hasičů. Pomáhat prostřednictvím pojištění DOMEX+ se ČPP rozhodla kvůli ničivým událostem letošního roku, kdy ČR zasáhly deště, povodně, krupobití, bouře a tornádo. S podporou hasičům a policistům bude DOMEX+ pomáhat nadvakrát.

„Reklamní kampaň plánujeme pravidelně každý podzim. Tentokrát jsme se rozhodli jít vědomě cestou odpovědného marketingu a opakovaným použitím starších materiálů, včetně TV spotu, získat finanční zdroje a věnovat je na pomoc. Za každou nově uzavřenou smlouvu na majetkové pojištění DOMEX+ poskytneme ze svých prostředků 50 Kč Nadaci policistů a hasičů,“ uvedla Jolana Kolaříková, ředitelka Úseku marketingu a PR. „Naší kampaní chceme zároveň lidem připomenout důležitost a smysl pojištění a nabídnout jim kvalitní produkt i služby,“ doplnila Kolaříková. Pojištění u ČPP tak pomůže hned dvakrát – nejen v případě pojistné události klientům, ale i dalším lidem prostřednictvím této Nadace. Kampaň bude ukončena v listopadu 2021 a následně také předán její výtěžek.

Poskytnout finanční dar právě Nadaci policistů a hasičů bylo pro ČPP jasnou volbou. „Policisté a hasiči dělají velice záslužnou činnost a neváhají pomáhat i v době, kdy ve svých rodinách sami řeší těžké životní situace. Známe i práci jejich Nadace, kterou dlouhodobě podporujeme a přispíváme na její činnost,“ připomněla Kolaříková.

Produkt DOMEX+ poskytuje komplexní pojistnou ochranu klientova movitého i nemovitého majetku, včetně pojištění odpovědnosti. V rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění rodinného domu, bytu či chalupy společně s pojištěním trvale obydlené nebo rekreační domácnosti a odpovědnosti jejích členů.

Klienti mají na výběr ze tří variant pojištění (MINI, OPTI, MAXI), které nabízejí naprosto totožný rozsah pojistných nebezpečí a vzájemně se liší pouze výší limitů pojistného plnění. Díky této ojedinělé konstrukci mají klienti jistotu, že bez ohledu na volbu rozsahu pojištění jim bude poskytnuta pojistná ochrana v maximální možné míře.

Od září ČPP u tohoto produktu rozšiřuje spektrum pojistných nebezpečí a nabízí především navýšení limitů plnění v rámci volitelných variant pojištění například u skel, stavebního materiálu, zahradní architektury, v domácnosti například u stavebních součástí, u elektrospotřebičů a elektroniky, u jízdních kol, a to jak v místě pojištění, tak i v rámci celé ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.