Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

Rok 2015: Levná ropa podpoří hospodářský růst a oslabí inflaci

ČBA: Ropný šok považujeme za pozitivní nabídkový faktor, který dále upevní optimismus domácností a v podnikovém sektoru mírně zvýší ziskové marže. 

Ekonomický růst bude i nadále tažen domácí poptávkou s relativně vyváženým příspěvkem obou hlavních složek spotřebitelské a investiční poptávky. Mírně by měla růst podpořit i spotřeba vlády, ČBA dále očekává oživení investic do domácí infrastruktury. 

V posledním čtvrtletí byl podle České bankovní asociace nejvýznamnějším novým faktorem pád cen ropy. Listopadová data ho reflektovala jen omezeně. Do prosincové inflace zasáhl již podstatně silněji. Ve své aktuální ekonomické prognóze považuje ČBA tento ropný šok za pozitivní nabídkový faktor, který upevní optimismus domácností a v podnikovém sektoru mírně zvýší ziskové marže. ČBA předpokládá jeho pozitivní dopad i na obchodní bilanci. Příspěvek čistého vývozu k růstu se ale kvůli paradoxu směnných relací zvyšovat nebude a zůstane přibližně neutrální. 

„Měnová politika do konce roku 2015 zůstane extrémně uvolněná. Ukončení kurzového režimu nenastane dříve než v roce 2016. Dostatek volných prostředků bank v prostředí nízkých úrokových sazeb bude podporovat zájem bank poskytovat nové úvěry domácnostem i podnikům,“ doplňuje hlavní očekávání pro rok 2015 Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace.

Rok 2014 přinesl hospodářské oživení

V roce 2014 se definitivně potvrdilo hospodářské oživení. „Konečný výsledek růstu HDP očekáváme ve výši 2,3 %. Růst v eurozóně se v roce 2014 s nejvyšší pravděpodobností pohyboval pod 1 %, což znamená, že česká ekonomika v roce 2014 obnovila konvergenci k vyspělejším evropským ekonomikám,“ dodává Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky. Za oživením hospodářského růstu stála v roce 2014 téměř výhradně domácí poptávka podpořená silnější důvěrou v domácí hospodářství. Poptávkové impulzy přicházející z vnější ekonomiky od našich hlavních obchodních partnerů jsou stále slabé a ani jejich výhled nedává příliš prostoru k optimismu. 

V letošním roce bude hlavním motorem růstu vyvážená domácí poptávka

Podle nové prognózy ČBA české hospodářství v roce 2015 přibližně zopakuje výkon roku 2014. V prvním čtvrtletí se ekonomika bude pravděpodobně pohybovat v mírně deflačním teritoriu. Postupně budou spotřebitelské ceny mírně stoupat a celkově se průměrná inflace přiblíží průměru roku 2014. Inflační prognóza ČBA předpokládá stabilizaci světových cen ropy kolem 60 USD za barel, s tím, že vyšší pravděpodobnost přisuzuje asociace spíše nižším hodnotám. V souladu s tím má nezanedbatelnou pravděpodobnost průměrná hodnota inflace blízká nule. 

„Hlavním zdrojem růstu v roce 2015 bude domácí poptávka, příspěvky k růstu HDP by měly být vyvážené v rámci spotřebitelské i investiční poptávky. Sentiment domácností zůstává příznivý díky nízké inflaci a relativně příznivé situaci na trhu práce. Spotřebitelská poptávka proto v roce 2015 zrychlí na 2,2 %. Investiční poptávka vzroste přibližně o 3,5 %, postupně po vyčerpání vlastních zdrojů začnou podniky intenzivněji využívat bankovní úvěry,“ říká Petr Dufek, hlavní analytik ČSOB.

Proexportní efekt oslabení koruny je z meziročního pohledu vyčerpán a proexportní impulzy z eurozóny nelze očekávat. Kladné směnné relace tažené oslabením dovozních cen ropy budou díky tradičně vyššímu dopadu na reálný dovoz působit spíše ve směru oslabení netto exportu. Netto export bude mít v roce 2015 na hospodářský růst neutrální či mírně záporný vliv. 

„V roce 2015 by nemělo dojít k žádným překvapujícím krokům měnové politiky. Očekáváme pro celý tento rok stabilitu hlavních úrokových sazeb. Deflační tendence jsou centrální bankou vyhodnocovány jako pozitivní nabídkový šok, proto očekáváme přibližně obdobnou hodnotu kurzu jako v roce 2014. Fiskální politika bude mít mírný prorůstový dopad díky očekávanému oživení investic do domácí infrastruktury. Předpokládáme jen pozvolné zvýšení relativní výše vládního dluhu,“ říká Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka ČBA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.