Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

Rok 2014 pro ČSOB: Vyšší OBJEMY hypoték a růst ve firemním segmentu

Banky ČSOB 12.02.2015 | 16:37 0 Komentářů

Skupina ČSOB rostla v roce 2014 ve všech klíčových oblastech podnikání. I přes nasycenost trhu dokázala razantně zvýšit objem úvěrového portfolia, přičemž jeho kvalita zůstala na velmi vysoké úrovni. Ke konci roku měla skupina ČSOB historicky nejnižší podíl nesplácených úvěrů. Nejlépe se dařilo hypotékám a úvěrům ve firemním segmentu.

  • Objem úvěrů vzrostl na 480 miliard Kč (meziročně +9 %)

  • Objem vkladů se zvýšil na 585 miliard Kč (meziročně +5 %)

  • Provozní výnosy meziročně stouply o procento na 31,4 miliardy

  • Provozní náklady dosáhly 15 miliard Kč (meziročně +1 %)

  • Čistý zisk dosáhl 13,6 miliardy Kč a meziročně zůstal bez výraznější změny 

  • ČSOB vyhrála prestižní anketu Banka roku 2014 a obsadila první místo i v kategorii Privátní banka roku 2014

  • ČSOB Private Banking obsadila první místo v anketě časopisu Euromoney, a získala tak titul Nejlepší privátní bankovnictví 2015 pro Českou republiku

 

Rok 2014 byl pro nás úspěšný z několika pohledů. Z pohledu obchodu jsme pokračovali v růstu objemů úvěrů i vkladů, také díky inovacím a novým produktům, které jsme v roce 2014 našim klientům představili a které jsou v mnoha případech na trhu unikátní. Nezapomínali jsme ale ani na společenskou odpovědnost a dále podporovali společnost a komunity v různých oblastech. Očekáváme, že i v roce 2015 budeme dosahovat výjimečných výsledků v klíčových oblastech, přičemž se i nadále budeme soustředit na zdokonalování nabídky produktů a služeb a vytváření integrovaného modelu zaměřeného na klienty,“ uvedl John Hollows, generální ředitel ČSOB. 

 

Silný růst obchodních objemů napříč všemi segmenty nám pomohl zvýšit čistý úrokový výnos, a to i v prostředí nízkých úrokových sazeb. Čistý výnos z poplatků a provizí rostl především díky zvýšené poptávce po investičních produktech, karetních transakcích a bankopojištění,“ uvedl Jiří Vévoda, finanční ředitel ČSOB. „Nízké náklady na úvěrové riziko odráží náš obezřetný a odpovědný přístup k úvěrování,“ dodal. 

 

Úvěrové portfolio (bez ČMSS) rostlo meziročně napříč všemi segmenty a dosáhlo 480 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 9 %. Hlavními růstovými oblastmi byly hypotéky (+8 %), úvěry pro korporátní segment (+12 %) a leasing (+17 %). Objem vkladů (bez ČMSS, penzijního fondu a repo operací) vzrostl na 585 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 5 %. 

 

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesl na 18 bazických bodů, z 25 bazických bodů, díky vyšším výnosům z dříve znehodnocených případů, zatímco výnosy z dříve znehodnocených historických případů a znehodnocení z úvěrů a pohledávek zůstaly stabilní.

 

Díky pokračujícímu růstu obchodních objemů, objemů karetních transakcí a investičních produktů dosáhl, i přes vyšší provozní náklady, čistý zisk skupiny ČSOB za rok 2014 srovnatelné úrovně 13,6 miliardy Kč.

 

Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB (dle Basel III) k 31. prosinci 2014 zůstala na 17,5 % a ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 (dle Basel III) pak ke stejnému datu činil 17,2 %. Poměr úvěrů ke vkladům ke konci roku 2014 setrval na úrovni 76,4 % a ukazatel čistého stabilního financování pak na úrovni 135,9 %.

 

Výkaz zisku a ztráty

 

I v prostředí nízkých úrokových sazeb se provozní výnosy meziročně zvýšily na 31,4 miliardy Kč kombinací vyššího čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o procento. Bez vlivu dekonsolidace Transformovaného penzijního fondu (TPF) by čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 3 %. Růst byl silně podpořen především vyššími objemy úvěrů ve všech segmentech. Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl meziročně o 7 %. Bez vlivu dekonsolidace TPF by výnos z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 4 %. Růst byl tažen zejména vyšším objemem poplatků v retailu (karetní poplatky tažené vyšším objemem transakcí a poplatky za správu fondů) a korporátním segmentu (úvěrové poplatky tažené rostoucími obchodními objemy).

 

Provozní náklady vzrostly meziročně o 1 % na 15 miliard Kč, když meziročně mírně vzrostly všeobecné správní náklady i personální náklady, zejména kvůli vyšším investicím do IT a zaměstnanců s cílem podpořit další růst. Všeobecné správní náklady vzrostly meziročně o 1 %. Příčinou byly především vyšší investice do IT zaměřené na nová zákaznická řešení a také vyšší příspěvky do Fondu pojištění vkladů. Náklady byly jen částečně kompenzovány cílenými úsporami a úsporami na poštovném. Personální náklady meziročně mírně vzrostly o 2 % především kvůli roční valorizaci platů a náboru nových zaměstnanců do útvarů podporujících další rozvoj klientských služeb (centrum zákaznické podpory, bankopojištění, segment SME, úvěry či zpracování operací).

 

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek klesly na 927 milionů Kč (meziročně –23 %). Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně poklesl na neudržitelných 18 bazických bodů.

 

Analýza rozvahy

 

Úvěrové portfolio (bez ČMSS) udrželo silný růst v klíčových segmentech a dosáhlo ke konci roku 480 miliard Kč (meziročně +9 %). A to hlavně díky hypotékám, korporátním/SME úvěrům a leasingu.

 

Rostoucí ceny nemovitostí společně s rekordně nízkými úrokovými sazbami pomohly skupině ČSOB k dosažení růstu hypoték. Jejich celkový objem ke konci roku 2014 činil 214,8 miliardy Kč, což představuje o 8 % více, než ve stejném období loňského roku. ČSOB poskytla za rok 2014 více než 23 tisíc nových hypoték v objemu 42 miliard Kč, a tak dále posílila svoji vedoucí pozici na trhu v nových prodejích. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření zůstalo meziročně beze změny na 67,1 miliardy Kč, zatímco trh poklesl o 4 %. Ve spotřebitelském financování se ČSOB podařilo lehce zvýšit tržní podíl na stagnujícím trhu, když objem úvěrů dosáhl 19,3 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry se slevou na úrokové sazbě v druhé půlce splácení a nový prodejní přístup společně s konsolidací úvěrů významně pomáhaly novým úvěrům v průběhu celého roku. 

 

Růst objemů úvěrů v segmentu SME (zahrnuje také municipality a bytová družstva) zrychlil a byl tažen, v souladu se naší strategii ČSOB, růstem úvěrů nejmenším a středně velkým podnikům bez zhoršení rizikového profilu. V průběhu celého roku se dařilo ČSOB udržet stabilní objem úvěrů pro bytová družstva, a potvrdit tak pozici tržního lídra. Objem úvěrů meziročně vzrostl na 77,8 miliardy Kč (meziročně +6 %). ČSOB Leasing potvrdil svoji vedoucí pozici na trhu. Objemy zůstatků vzrostly meziročně o 17 % na 27,4 miliardy Kč, růst byl tažen financováním strojů a vybavení. Objemy korporátních úvěrů meziročně vzrostly o 12 % na 136,6 miliardy Kč díky nárůstu klasických úvěrů i specializovaného korporátního financování, a výrazně tak překonaly trh. Obory, ve kterých vzrostly úvěry meziročně nejvíce, byly telekomunikace, energetika a maloobchodní prodej. Objem factoringu
poklesl meziročně o 1 % kvůli nižším prodejům v závěru roku.

 

Objem vkladů (bez ČMSS, penzijního fondu a repo operací) vzrostl na 585 miliard Kč díky nárůstu napříč retailovým, SME i korporátním segmentem.

 

klientských vkladů vykázaly běžné účty nejvyšší meziroční nárůst, o 10 %. Spořicí účty narostly o 3 %. Objemy stavebního spoření zůstaly beze změny na úrovni 83,1 miliardy Kč i díky tomu, že na trhu během roku odezněla nervozita klientů ohledně budoucnosti státních příspěvků. Pokles z předchozích dvou let se proto zastavil. 14% meziroční růst penzijního fondu na 36,9 miliard Kč byl způsoben dobrou výkonností, kvalitním retenčním programem a nárůstem průměrného měsíčního příspěvku.

 

Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 13 % na 134,8 miliard Kč, z toho aktiva ve strukturovaných / zajištěných fondech a ostatních podílových fondech se zvýšila dohromady meziročně o 23 % především díky posledně zmíněnému. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 byly silné nové prodeje podílových fondů zejména díky výkonnosti zesplatněných podílových fondů.

 

Řízení rizik

 

Ukazatel kapitálu Tier 1 (dle Basel III) dosáhl k 31. prosinci 2014 hodnoty 17,2 % v porovnání s 15,6 % (dle Basel II) k 31. prosinci 2013 díky zadržení části čistého zisku za rok 2013 ve výši 6,2 miliardy Kč, rostoucím požadavkům regulátora a opatrnému nakládání s kapitálem.

 

Likvidita skupiny ČSOB zůstává i nadále na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům byl na 76,4 % k 31. prosinci 2014 oproti 77,9 % k 31. prosinci 2013.

 

Podíl úvěrů po splatnosti k 31. prosinci 2014 klesl na 4,1 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) dosáhl za 4. čtvrtletí roku 2014 výše 0,18 % oproti 0,25 % za stejné období roku 2013.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.