Čtvrtek 24. září. Svátek má Jaromír.

Rodiče českých školáků často nevědí, jak předcházet úrazům dětí

Nejohroženější skupinou dětí jsou z pohledu úrazovosti žáci základních škol. Většině úrazů se přitom dá přecházet vhodnou prevencí, jejíž základ by měl ležet především v rodině. Rozsáhlé dotazníkové šetření České pojišťovny mezi rodiči školáků však odhalilo značné mezery ve znalostech základních bezpečnostních pravidel. Poměrně alarmujícím zjištěním je, že znalosti rodičů dosahovaly v průměru pouze 62 %, a tedy že rodiče v průměru zodpověděli správně jen šest otázek z deseti.

Každoročně je v České republice následkem úrazu ošetřeno více než půl milionu dětí. Dle záznamů ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) se nejvíce dětských úrazů stane při nejrůznějších sportovních aktivitách
(27,2 %). Téměř pětina (19,5 %) všech dětí ošetřených v roce 2010 si přivodila úraz doma a třetím nejčastějším prostředím, kde se děti zraní, jsou školy (16,5 %). „Většině dětských úrazů lze předcházet vhodnou prevencí. Je ale důležité, aby byly dětem informace předávány včas a hlavně srozumitelným způsobem,“ říká doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. z Centra úrazové prevence při FN v Motole.

Důležitým článkem prevence dětských úrazů jsou rodiče. Jak ale vyplynulo z  průzkumu České pojišťovny, jejich znalosti jsou často nedostatečné. Rodiče bohužel chybovali i ve zcela základních otázkách dětské bezpečnosti. Ani ne dvě třetiny z nich věděly, jaké jsou zásady používání autosedačky. Rodiče také často podceňují možná nebezpečí, která na jejich děti číhají jak v domácím prostředí, tak při pohybu venku. Čtvrtina respondentů přiznala, že by zbytek ředidla doma uschovala v jakékoli náhradní láhvi – alespoň by ji však naštěstí opatřili štítkem. Pouze 44 % dotázaných si zase bylo vědomo, že elektrický výboj z vedení vysokého napětí, trolejí nebo transformátorů může člověka zasáhnout až do vzdálenosti 2 metrů, a to i bez přímého dotyku.

Prevence úrazů na školách

Dotazníky s tématem dětské úrazovosti a její včasné prevence byly na podzim loňského roku distribuovány
po celé České republice. Jsou součástí dlouhodobého preventivního programu České pojišťovny zaměřeného
na prevenci nejen dětských úrazů, ale i dalších rizik spojených s dětstvím. Za podpory Nadace České pojišťovny vznikla vloni v renomovaném Nakladatelství FRAUS nová interaktivní učebnice s názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství. Tuto učebnici poskytuje Nadace ČP zdarma do škol
po celé ČR.

„V současné době se podle naší interaktivní učebnice učí na téměř dvou stovkách škol. Na základě zájmu škol očekáváme, že se do konce letošního roku tento počet zvýší až na osm set,“ říká vedoucí projektu prevence dětských úrazů Martin Hudec z České pojišťovny. Školy hrají v systému prevence úrazů velmi významnou roli. Jen v roce 2010 bylo následkem úrazů ve školním prostředí ošetřeno téměř 90 000 osob mladších 20 let. Šedesát procent z nich byly děti do 14 let, tedy žáci základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. „Pevně věříme, že používání naší interaktivní učebnice při výuce pomůže snížit počet všech dětských úrazů, tedy nejen těch, ke kterým dojde přímo ve školách či na školním hřišti,“ vysvětluje Martin Hudec.

Učebnice se snaží cílit nejen na učitele a školáky, ale i na jejich rodiče. Součástí výukových materiálů jsou proto také speciální pracovní listy a poslední novinkou v projektu je odborně zpracovaná publikace právě pro rodiče. Tato bezplatná barevná publikace má za cíl informovat rodiče o možných rizicích a nejčastějších typech úrazů. Obsahuje praktické rady a doporučení rodičům jak těmto úrazům dětí předcházet, a dokonce umožňuje změřit míru rizika daného úrazu v rodině a konkrétní domácnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.