Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Riziková firma Triload nadále klame investory

Investice 22.03.2019 | 12:14 0 Komentářů

Společnost Triload investorům slibovala až 12% úročení dluhopisů. Svým závazkům ale dosud nedostála. Výnosy i jistiny dluží desítkám poškozených klientů a již podruhé čelí insolvenčnímu řízení. Jednatel společnosti, Robert Krejčí, se prostřednictvím své advokátky odmítl k aktuálnímu insolvenčnímu návrhu připojit a tím jej akceptovat s odůvodněním, že je v platební neschopnosti pouze na přechodné období. Skutečnost tomu však příliš nenasvědčuje.

Na společnost Triload Invest s.r.o., která nabízela nereálné úročení až 12 % a již jednou na podzim loňského roku čelila insolvenčnímu řízení, byl 30. ledna znovu podán insolvenční návrh. O svoji pohledávku se přihlásily desítky dluhopisových věřitelů poté, co jim došla trpělivost s opakovanými dopisy od emitenta, kterými neustále posouval termín výplaty výnosů. Prvotní klamavá strategie jednateli Krejčímu nevyšla, a tak se na investory obrátil s dalším dopisem…

V dopise ze dne 8. února 2019 zaslaném investorům dlužník uvádí: V současné době, po dalších jednáních, již můžeme následně začít za asistence našeho nového investora začít plnit náš obchodní plán, podle původního návrhu. Změna nastane ve struktuře, a to zejména ta, že se založí akciová společnost, a tak budou mít všichni upisovatelé své finanční prostředky pod kontrolou.“

Pokud však investoři přistoupí na nabídku emitenta a akceptují založení akciové společnosti, budou mít sice své finanční prostředky pod větší kontrolou, zároveň jim ale hrozí jejich úplná ztráta. Akcionáři mají nárok na podíl ze zisku a současně právo podílet se na řízení společnosti. Z toho ovšem plynou také určité povinnosti. Jinými slovy tak firma Triload Invest přehodí řešení svých finančních problémů právě na zmíněné akcionáře. S pochybnostmi o finančním zdraví emitenta přišel, jako první, spotřebitelský server Rizikovedluhopisy.cz, který nyní poukázal na další nesrovnalosti ve tvrzeních jednatele.

Ve svém vyjádření ze dne 5. března 2019 zaslaném Městskému soudu v Praze, totiž jednatel Krejčí, prostřednictvím své advokátky, uvádí: „Dlužník je přesvědčen, že i přes momentální naplnění zákonných znaků úpadku ve formě platební neschopnosti, je schopen svým dalším podnikatelským počínáním a za pomoci investora svou finanční (pozn. red. zde chybí slovo – paní advokátka měla zřejmě na mysli „situaci“), zvrátit, a být nadále finančně zdravou obchodní společností vykazující zisk, jako tomu bylo doposud. Dlužník aktuálně intenzivně jedná s možnými investory, kteří by přechodně finančně nepříznivé období dlužníkovi pomohli překonat. Z uvedených důvodů si dlužník dovoluje nadepsaný soud požádat o poskytnutí lhůty v délce trvání 30i dnů, aby mohl doložit, že se v úpadku nenachází. Dlužník je přesvědčen, že v této lhůtě nalezne vhodného investora a s jeho pomocí svůj úpadek odvrátí.

Na jednu stranu emitent tvrdí, že navázal spolupráci s novým investorem a je připraven začít plnit svůj původní obchodní plán, na stranu druhou však o měsíc později zašle Městskému soudu vyjádření, ve kterém své přechozí vyjádření vyvrací a žádá o dalších 30 dní na nalezení vhodného investora.

„Postup emitenta považujeme za účelový a zcela nepřijatelný a klientům doporučujeme si toto klamavé jednání rozhodně nenechat líbit a upozornit na ně příslušný soud,“ uvedla Eliška Skřivanová, tisková mluvčí server Rizikovedluhopisy.cz.

Tisková zpráva Rizikovedluhopisy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.