Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Řidičům na dálnicích pomáhají asistenční společnosti pojišťoven

Pojištění 07.02.2017 | 19:51 0 Komentářů

Podle statistiky České asociace asistenčních společností zasahují asistenční společnosti pojišťoven u tisíců případů na dálnicích ročně. Jde o situace, kdy si pomoc s havarovaným či porouchaným vozidlem přivolá sám řidič. Poskytnutá pomoc je pak obvykle z balíčku asistenčních služeb, které motorista získává k pojištění vozidla. Nově budou asistenční společnosti pojišťoven zajišťovat i odtahy nepojízdných překážejících vozidel, které na dálnicích D4 a D7 nařídí policista. Dálnice jsou z důvodu možného vzniku tzv. sekundárních dopravních nehod s tragickými následky velmi rizikové, proto je nezbytné zde zasahovat s nejvyšší prioritou a v režimu velmi krátkých dojezdových časů.

I na dálnicích platí, že většina asistenčních zásahů směřuje k poruchám aut, dopravní nehody tvoří zhruba čtvrtinu. Podmínky pro asistenční zásahy na dálnicích jsou však mnohem přísnější oproti podobné situaci na běžné silnici s nižší povolenou rychlostí i hustotou provozu. Je nutné zajistit krátké dojezdové časy odtahových vozidel k nehodě a v případě hromadných havárií nebo havárií vozidel nad 3,5 tuny je zde navíc nutná spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic. To zajistí, aby bylo místo havárie dostatečně označené a zabezpečené.

Od února 2017 zasahují asistenční společnosti pojišťoven na dálnicích D4 a D7 také u tzv. nařízených odtahů, tj. v případech, kdy si pomoc nemůže přivolat sám řidič a odtah musí přivolat policista. Asistenční společnosti pojišťoven jsou připojené na Nehodové centrum pojišťoven provozované Českou kanceláří pojistitelů, kam volá policista, pokud potřebuje zajistit odtažení havarovaného vozidla z těchto dálnic. Výhodou je, že i tento nařízený odtah přivolaný prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven má řidič obvykle hrazený z pojištění vozidla. „Na plnění náročných požadavků, které s sebou odtahy na dálnicích přinášejí, jsme plně připraveni kapacitně i technologicky. Výjezdové a odtahové vozy máme rozmístěné po celém území republiky. Vozidla jsou schopná výjezdu v jakoukoliv hodinu, roční období a ke všem typům dopravních nehod,“ vysvětluje Petr Bold, prezident České asociace asistenčních společností.

Odtahové nebo asistenční vozidlo přijede k nehodě na dálnici do 30 minut

Dojezdová doba k nehodám či poruchám se pohybuje v rozmezí 20–40 minut, v závislosti na lokaci a dopravní situaci. Asistenční společnosti pojišťoven se u zásahů na dálnicích zavázaly, že zajistí příjezd odtahového či asistenčního vozidla k nehodě do 30 minut od nahlášení na Nehodové centrum pojišťoven. Pro naplnění tohoto přísného časového kritéria disponují asistenční společnosti hustou sítí odtahových vozidel rozmístěných podél dálnic a systémem vyhledávání nejbližšího vhodného odtahového nebo asistenčního vozidla. Informace o nehodách na dálnicích jsou z Nehodového centra pojišťoven předávány do Národního dopravního informačního centra, které před dopravní komplikací na dálnici varuje řidiče a působí tak preventivně proti vzniku sekundárních dopravních nehod.

Jak postupovat při nehodě/poruše auta na dálnici: 

  • Opusťte vozidlo
  • Celá posádka si oblékne reflexní vesty a ihned se přemístí mimo dálnici
  • Pohybujte se výhradně za svodidly ve středovém pásu nebo zcela mimo dálnici
  • Bezpečně označte nepojízdné vozidlo trojúhelníkem, trojúhelník běžte umístit středovým pásem nebo mimo dálnici, nepohybujte se na vozovce
  • Přivolejte asistenci své pojišťovny prostřednictvím Linky pomoci řidičům 1224

Co je Nehodové centrum pojišťoven – jedná se o neveřejnou linku sloužící Policii ČR k zajištění nařízeného odtahu nepojízdného vozidla, které překáží v provozu. Jedná se o případy, kdy si řidič není schopný přivolat pomoc sám, tato asistence je hrazena z povinného ručení a odtah pak ve většině případů uhradí pojišťovna. Nehodové centrum pojišťoven doposud fungovalo na všech úsecích silnic kromě dálnic. Od února se k Nehodovému centru pojišťoven připojilo Ředitelství silnic a dálnic na prvních dálnicích D4 a D7. Nehodové centrum pojišťoven provozuje Česká kancelář pojistitelů.

Tisková zpráva: Česká asociace asistenčních společností

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.