Pátek 03. dubna. Svátek má Richard.

Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil prověrku týkající se závěrečného účtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky pro rok 2018. Z kontroly vyplývá, že MPSV nemělo v těchto oblastech žádné významné nedostatky, které by vedly k nesprávnému nakládání s penězi ze státního rozpočtu. Většina zjištění souvisí s postupy účtování a aplikace účetních metod, které mohly zapříčinit nesprávné vykázání některých zůstatků v účetnictví a finančním výkaznictví.  

„Co se týká výtek NKÚ, tak se nejedná se o žádné porušení zákona, ale pouze o nesprávnosti,“ okomentovala situaci ministryně Maláčová (ČSSD). „Zároveň NKÚ druhým dechem dodává, že MPSV podalo věrný a poctivý obraz o svém účetnictví. Já si tyto nesprávnosti vysvětluji tím, že jsme převzali rezort v personálně destabilizovaném stavu a tohle je důsledek. V tomto roce jsme jmenovali nové vedení příslušné sekce a dáme vše do pořádku,“ dodává ministryně.

Kontroloři vytýkají MPSV postup účtování v oblasti dotací poskytovaných ze státního rozpočtu v sociální oblasti. NKÚ zpochybnil možnost účtovat nevypořádané dotace jako náklady. Naopak požaduje účtování formou záloh, a to až do jejich vypořádání v následujícím účetním období z důvodu, že nemusí být jasné, kolik dotací se skutečně vrátí.

MPSV s těmito závěry kontrolorů nesouhlasí. I nadále se domníváme, že postupujeme při účtování správně, neboť příjemci dotací opakovaně vrací pouze zanedbatelné částky. Zvolený postup je v souladu s platnými účetními předpisy a přispívá k věrnému a poctivému obrazu našeho účetnictví. Tento postup navíc vychází z metodiky Ministerstva financí. Většinu dalších nedostatků již odstraňujeme. Opravili jsme například nesprávné účtování o výnosech z transferů přijatých od Národního fondu ve výši 1,96 mld. Kč. Nastavené procesy stále zdokonalujeme.

NKÚ navazovalo na předchozí prověrku z roku 2016, kdy kontroloři považovali účetnictví ministerstva za neprůkazné. Naprostou většinu tehdejších nedostatků MPSV již napravilo. Po dvou letech od první kontroly tak MPSV výrazně zkvalitnilo své účetnictví. Ke zlepšení přispěl především rozvoj ekonomického informačního systému, personální stabilizace dotčených útvarů a přesněji nastavené postupy účtování.

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.