Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Reakce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na závěry kontroly NKÚ

NKÚ dnes zveřejnil kontrolní závěr, jakým způsobem MPSV realizovalo informační systémy v roce 2013 – 2017. Zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti v ročním objemu cca 80 miliard Kč prostřednictvím funkčních informačních systémů bylo a je resortní prioritou, která se dotýká velkého množství klientů sociálního systému. MPSV si je vědomo minulých nedostatků a aktivně je řeší. Byla provedena celková personální reorganizace i revize řízení IT projektů, nastaven nový harmonogram, zafixován rozsah projektů nezbytný pro nasazení systémů do produkčního prostředí i stanoven pevný finanční rámec. Ministryně Jana Maláčová označila nasazení agendových aplikací nejpozději do roku 2020 za jednu ze svých hlavních priorit.

„Fungování IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí patří mezi mé priority. Momentálně se soustředíme na personální stabilizaci sekce ICT, která byla po novém roce reorganizována. Do dvou let pak chceme uskutečnit přechod na nově vysoutěžené plně funkční IT systémy bez dodatečných nákladů na státní rozpočet,“ upozornila ministryně Maláčová.

K zajištění nápravy a ke stabilizaci provozu ICT prostředí MPSV provedlo mimo jiné následující kroky:

  • Reorganizace projektového řízení přechodu na nové agendové a další podpůrné systémy;
  • Zpracování „bezpečného“ harmonogramu, který umožní komplexní otestování nasazované IT architektury i uživatelské funkčnosti IT systémů;
  • Ustanovení řídící kontrolní skupiny složené z nejvyššího vedení resortu MPSV, která bude pravidelně kontrolovat aktuální stav plnění harmonogramu a rozpočtu přechodu na nové agendové a podpůrné systémy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.