Středa 22. září. Svátek má Darina.

RBI ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2016 ZVÝŠILA ZISK PŘED ZDANĚNÍM NA 746 MILIONŮ EUR

Banky 16.11.2016 | 14:14 0 Komentářů

Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 12,3 % na 2,187 miliardy eur 

(1–9/2015: 2,495 miliardy eur)

 • Provozní výnosy klesly o 5,2 % na 3,470 miliardy eur 

(1–9/2015: 3,660 miliardy eur)

 • Provozní náklady stabilní ve výši 2,100 miliardy eur 

(1–9/2015: 2,101 miliardy eur)

 • Čistá tvorba opravných položek klesla o 36,7 % na 503 miliony eur 

(1–9/2015: 795 milionů eur)

 • Zisk před zdaněním vzrostl o 5,3 % na 746 milionů eur 

(1–9/2015: 708 milionů eur)

 • Zisk po zdanění klesl o 6,9 % na 480 milionů eur 

(1–9/2015: 516 milionů eur)

 • Konsolidovaný zisk je nižší o 14,7 % a činí 394 miliony eur 

(1–9/2015: 461 milionů eur)

 • Poměr nesplácených úvěrů je v porovnání se stavem na konci roku 2015nižší
  o 1,7 procentního bodu a dosahuje 10,2 % 
 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (přechodný) je oproti stavu na konci roku 2015 vyšší o 0,5 procentního bodu a dosahuje 12,6 %
 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (plně zatížený) je v porovnání se stavem
  na konci roku 2015 vyšší o 0,8 procentního bodu a dosahuje 12,3 %

Veškeré údaje jsou stanoveny na základě mezinárodních účetních standardů IFRS.

„S vývojem uplynulých devíti měsíců jsem spokojen. Důležité ukazatele, jako například kapitálové poměry nebo poměr nesplácených úvěrů, se pohybují správným směrem. Náš transformační program dobře pokračuje a již nyní, o rok dříve, se blížíme vytyčeným hodnotám“, vysvětluje Karl Sevelda, generální ředitel Raiffeisen Bank International AG.

Za první tři čtvrtletí roku 2016 vytvořila skupina Raiffeisen Bank International (RBI) zisk před zdaněním ve výši 746 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 5,3 %, tj. o 38 milionů eur. Provozní výnosy meziročně klesly o 5 %, tj. o 190 milionů eur, na 3,470 miliardy eur. Čisté úrokové výnosy klesly o 12 % na 2,187 miliardy eur, a to z důvodu i nadále nízké úrovně úrokových sazeb. Tato situace je především způsobena stále nízkými tržními úrokovými sazbami v mnoha zemích, kde skupina působí, přebytkem likvidity a také nižšími úrokovými výnosy ze zajišťovacích  derivátů, které byly ovlivněny tržními výkyvy z první poloviny roku 2015 (pokles o 171 milionů eur, a to především v Rusku). Zisk po zdanění se meziročně snížil o 6,9 % na 480 milionů eur, přičemž konsolidovaný zisk za sledované období činil 394 miliony eur, což odpovídá poklesu o 14,7 %, tj. o 68 milionů eur.

„Rád bych vyzdvihl obrat, kterého jsme dosáhli v Maďarsku, nebo naše skvělé výsledky na Ukrajině s ohledem na tamní extrémně obtížné prostředí. Také v Rusku, České republice, na Slovensku či v Bulharsku jsme dosáhli velmi dobrých výsledků”, uvedl Karl Sevelda.

Čisté úrokové výnosy nižší o 12 %

Čisté úrokové výnosy za první tři čtvrtletí roku 2016 klesly o 12 %, tj. o 308 milionů eur, na 2,187 miliardy eur.

„Od prostředí se stále nízkými úrokovými sazbami se nemůžeme zcela oprostit tak, aby to bylo znát i na našich čistých úrokových výnosech. Situace s úrokovými sazbami je pak i nadále příznivější v regionu střední a východní Evropy, než v západní Evropě”, uvedl Karl Sevelda.

Provozní náklady ve stabilní výši

V porovnání se stejným obdobím loňského roku poklesly provozní náklady o 1 milion eur na 2,100 miliardy eur. Poměr provozních nákladů k provozním výnosům se zvýšil o 3,1 procentního bodu na 60,5 %, a to především z důvodu nižších čistých úrokových výnosů.

Čistá tvorba opravných položek je nižší o 37 % 

Čistá tvorba opravných položek klesla v porovnání se stejným obdobím loňského roku celkem o 37 %, tedy o 292 milionů eur, na 503 miliony eur. Tato skutečnost byla způsobena především snížením tvorby individuálních opravných položek o 280 milionů eur na 543 milionů eur. Ve sledovaném období také došlo k rozpuštění portfoliových opravných položek v čisté výši 32 milionů eur, což představuje zlepšení o 14 milionů eur.

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) ve výši 12,3 %

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) činil 12,6 % a celkový kapitálový poměr (přechodný) činil 17,8 %.

Tisková zpráva: RBI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.