Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

RBI za první čtvrtletí roku 2015 vykázala konsolidovaný zisk ve výši 83 milionů eur

Banky Raiffeisenbank 21.05.2015 | 13:54 0 Komentářů

Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 16,2 % na 820 milionů eur (1. čtvrtletí 2014: 979 milionů eur)

 • Provozní výnosy klesly o 16,9 % na 1,118 miliardy eur 
 • (1. čtvrtletí 2014: 1,345 miliardy eur)

 • Provozní náklady klesly o 8,5 % na 691 milionů eur 

  (1. čtvrtletí 2014: 755 milionů eur)

 • Čistá tvorba opravných položek klesla o 7,4 % na 260 milionů eur 

  (1. čtvrtletí 2014: 281 milionů eur)

 • Zisk před zdaněním klesl o 21,9 % na 188 milionů eur 

  (1. čtvrtletí 2014: 240 milionů eur)

 • Zisk po zdanění klesl o 42,1 % na 100 milionů eur 

  (1. čtvrtletí 2014: 173 milionů eur)

 • Konsolidovaný zisk je nižší o 48,1 % a činí 83 milionů eur 

  (1. čtvrtletí 2014: 161 milionů eur)

 • Poměr nesplácených úvěrů je oproti stavu na konci roku 2014 vyšší o 0,5 procentního bodu a dosahuje 11,9 % 

 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (přechodný) je oproti stavu na konci roku 2014 nižší o 0,4 procentního bodu a dosahuje 10,4 % 

 • Výnos na jednu akcii klesl o 52,4 % na 0,29 eur 

  (1. čtvrtletí 2014: 0,60 eur)

  Veškeré údaje jsou stanoveny na základě mezinárodních účetních standardů IFRS.

„V prvním čtvrtletí se naše výsledky vyvíjely podle našich očekávání. Nicméně první měsíce letošního roku byly poznamenány výjimečně vysokou volatilitou měnových kurzů. Silný dopad na naše výsledky měl konkrétně vývoj švýcarského franku, ruského rublu, ukrajinské hřivny a amerického dolaru. Například značná devalvace ukrajinské hřivny velmi negativně ovlivnila naše čisté výnosy z obchodování. Naopak růst rublu, amerického dolaru a švýcarského franku vedl k nárůstu našich rizikově vážených aktiv (RWA). Zároveň se díky silnému rublu značně zvýšil náš kapitál Tier 1, což mělo za následek téměř stabilní poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (CET1). I nadále tak podle plánu pokračujeme v implementaci naší upravené strategie,” okomentoval první čtvrtletí letošního roku Karl Sevelda, generální ředitel Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Zisk před zdaněním dosáhl výše 188 milionů eur, což představuje meziroční pokles o 22 %, tedy o 52 milionů eur.

Zisk po zdanění meziročně klesl o 42 % na částku 100 milionů eur. Konsolidovaný zisk za první čtvrtletí dosáhl výše 83 milionů eur, což odpovídá poklesu o 48 %, tedy o 77 milionů eur.

Průměrný počet akcií v oběhu v prvním čtvrtletí 2015 činil 292,4 milionu (srovnatelné období v loňském roce: 268,1 milionu), což představuje výnos na jednu akcii ve výši 0,29 eur.

Čisté úrokové výnosy nižší o 16 %

Provozní výnosy meziročně poklesly o 17 %, tedy o 227 milionů eur, na 1,118 miliardy eur. Tato skutečnost byla především způsobena ztrátami z přecenění vzniklými silnými výkyvy měnových kurzů (především ruského rublu a ukrajinské hřivny).

Čisté úrokové výnosy za první tři měsíce roku 2015 meziročně klesly o 16 %, tj. o 158 milionů eur, na 820 milionů eur. Vedle vlivu nižší čisté úrokové marže bylo toto způsobeno také poklesem úrokových výnosů v Rusku a na Ukrajině z důvodu měnových kurzů, a dále nesplácenými úvěry v Asii. Centrála společnosti také vykázala pokles čistých úrokových výnosů s ohledem na pokles celkového objemu.

Provozní náklady klesly o 9 %

V porovnání se stejným obdobím loňského roku klesly provozní náklady o 64 milionů eur na 691 milionů eur. Poměr provozních nákladů k provozním výnosům se zvýšil o 5,7 procentního bodu na 61,8 % obzvláště díky vlivům měnových kurzů, které snížily čisté výnosy
z obchodování.

Čistá tvorba opravných položek nižší o 7 %

V porovnání se stejným obdobím loňského roku klesla čistá tvorba opravných položek celkem o 7 %, tedy o 21 milionů eur, na 260 milionů eur. Tento pokles byl především způsoben snížením individuálních opravných položek k úvěrům o 50 milionů eur na 220 milionů eur, přičemž došlo k nárůstu portfoliových opravných položek o 29 milionů eur na 42 milionů eur.

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) ve výši 10,4 % 

Na základě celkového rizika činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) 10,4 %, přičemž celková kapitálová přiměřenost (přechodná) dosáhla 15,3 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.