Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

Raiffeisen investiční společnost nabízí podílový fond pro libovolný objem prostředků

BankyInvestice 18.03.2019 | 18:11 0 Komentářů

Do 25. dubna 2019 je možné investovat do nového Raiffeisen zajištěného fondu 103 od Raiffeisen investiční společnosti. Fond cílí na 3% zhodnocení za tři roky a jeho největší výhodou je neexistující horní hranice investice. Nový fond je tak ideálním konzervativním nástrojem proti boji s inflací.

Cílem Raiffeisen zajištěného fondu 103 je dosáhnout do 30. dubna 2022 růstu hodnoty podílového listu minimálně o 3 %, tj. na 1,03 Kč. Vyplacení zhodnocení závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 %) a rizikových nástrojů (až 20 %), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno s využitím výstupů interního kvantitativního modelu.

„Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků. Fond je vhodný pro všechny, kdo mají byť jen základní znalosti principů a nástrojů kapitálového trhu,” říká Jaromír Sladkovský, ředitel Raiffeisen investiční společnosti. Typický investor by podle něj měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílového růstu hodnoty podílového listu.

Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank.

Minimální investovaná částka je 500 Kč, horní omezení investované částky neexistuje.
Do fondu lze jak vstoupit mimo akumulační období, tak z něj vystoupit před koncem zajištěného období, tyto kroky jsou však zpoplatněny. (Aktuální výše poplatků je zveřejněna na www.rfis.cz.) Na konci zajištěného období bude fond zlikvidován.

Pro české daňové rezidenty (fyzické osoby) navíc platí obecné ustanovení, že příjem z prodeje podílových listů nemusí investor danit, pokud doba mezi koupí a prodejem podílových listů přesáhne 3 roky. Je však třeba upozornit, že daňový režim závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.

Informace o fondu jsou zde: https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy/raiffeisen-zajisteny-fond-103

Tisková zpráva Raiffeisen investiční společnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.