Pátek 23. října. Svátek má Teodor.

Rada vlády pro seniory jednala v novém složení

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová dnes předsedala zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, která se poprvé sešla v novém složení.  Kromě všech dotčených ministerstev jsou členy Rady také zástupci Parlamentu ČR, nestátních neziskových organizací, zdravotních pojišťoven, krajů, měst a obcí, odborových svazů, seniorských organizací, odborné veřejnosti a jednání se účastnila i veřejná ochránkyně práv. 

„Nově složená Rada by měla přijít s konkrétními návrhy opatření, které napomohou ke zlepšení situace seniorů u nás, a to v rámci  plnění Národního akčního plánu podporující pozitivního stárnutí,“ uvedla na úvod ministryně Michaela Marksová.

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen NAP) je zásadním materiálem v otázce podpory seniorů v České republice a má několik klíčových priorit. Jednou z hlavních oblastí je zajištění a ochrana práv seniorů, kteří jsou velmi zranitelnou skupinou. Musí se zlepšit vnímání role seniorů ve společnosti, a to nejlépe skrze příklady dobré praxe. Je třeba rozšířit podporu různých druhů vzdělávání, tak aby mohli senioři nadále rozvíjet jejich schopnosti. Velký potenciál je skryt v dobrovolnické práci seniorů a podpoře mezigeneračních center. Samostatným okruhem je i zaměstnávání seniorů a takzvaný Age management a jeho aplikace v praxi. Větší pozornost a ocenění by mělo směřovat například i k seniorům, kteří se pomáhají starat nebo vychovávat členy vlastní rodiny. Zajistit potřebnou kvalitu života a bydlení je potřeba nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Stejně jako ochranu zdraví, posílení domácí a sociální péče. Jednalo se také o rozšíření působnosti a spolupráce v jednotlivých regionech. 

Rada dnes odsouhlasila zprávu o své činnosti a plnění NAPu za rok 2013, do konce letošního roku by se měla sejít ještě dvakrát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.