Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

Průzkum: Téměř polovina Čechů zvažuje pořízení pojištění právní ochrany

Výsledky nedávného výzkumu realizovaného společnostmi IPSOS a D.A.S. ukazují, že o pojištění právní ochrany slyšelo již sedm z deseti Čechů, dosud ho však využívaly pouze 4 % populace. Zřízení takového typu pojištění v dohledné době zvažuje téměř polovina občanů (47,5 %). Z údajů ČNB vyplývá, že zatímco využití pojištění odpovědnosti v roce 2018 bylo 4,8 %, tak u pojištění právní ochrany se jednalo o 27,96 %. Stále častější využívání pojištění právní ochrany je tak trendem, který bude do budoucna pokračovat.

V tom hraje roli do jisté míry fakt, že životní události jsou čím dál dražší a složitější a velmi často se musí řešit právně. Velmi názorně to je vidět na rizikovosti, resp. využívání jednotlivých druhů pojištění, konkrétně ve srovnání počtu pojistných událostí vs. počtu smluv. Z údajů ČNB vyplývá, že využití pojištění právní ochrany bylo v tomto případě šestkrát vyšší oproti pojištění odpovědnosti, přestože je jinak pojištění odpovědnosti uzavíráno častěji. „Pojištění odpovědnosti si lidé sjednávají jaksi automaticky, ale na právní ochranu mnohdy zapomínají, přestože je podstatná i pro vymahatelnost pojištění odpovědnosti. Bez zásahu právníků totiž zpravidla lidé vymohou maximálně polovinu z toho, na co mají ze zákona nárok,“ popisuje ředitelka D.A.S. pojišťovny právní ochrany, Jitka Chizzola.

Nedávný výzkum, který pro D.A.S. zpracovala společnost IPSOS, ukázal, že třetina Čechů (33,1 %) vlastně neví, co pojištění právní ochrany znamená. Ti, kteří o této službě slyšeli (51 %) zároveň z velké části projevují i zájem o její pořízení (47,5 %). Více pak o zřízení pojištění uvažují muži (51 %) než ženy (43,8 %). Celá třetina obyvatel (34 %) České republiky by se pak častěji pouštěla do právních sporů (respektive by si nenechala líbit způsobené křivdy), pakliže by byli jištění pojištěním právní ochrany.

Jak vlastně pojištění právní ochrany funguje? Princip této služby je jednoduchý. „V praxi to znamená, že máte nonstop právníka na telefonu, a pojišťovna za vás – dle objednaného rozsahu služeb – převezme náklady sporu. Sjednáním právní ochrany si tak zabezpečíte právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka. V případě tohoto typu pojištění běžní občané nejčastěji využívají právní poradenství, zastupování ve věcech náhrady újmy dopravních nehod, přestupcích a trestných činech z dopravních nehod a velmi často řešíme i sousedské a pracovněprávní spory,” doplňuje Chizzola.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.