Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Průzkum Fidelity International: Korporátní sentiment klesá, ale recese bezprostředně nehrozí

Podle nejnovějšího analytického průzkumu Fidelity International klesl globální korporátní sentiment na úrovně, jaké nebyly od roku 2016 zaznamenány. Společnosti bojují se slabší spotřebou a rostoucími náklady.

Každý rok sleduje globální analytický tým společnosti Fidelity International vývoj podniků ve světě. Na rozdíl od mnoha dalších makroekonomických průzkumů, které jsou vytvářeny odshora dolů, Fidelity začíná odspoda. Získává celkový pohled z analýzy individuálních setkání s 16 000 respondenty. V tomto roce zaznamenal firemní sentiment největší pokles od zavedení průzkumu v roce 2014, přičemž poklesl z 1,6 v roce 2018 na 0,6 – viz obr. 1.

Letošní závěry by však měly být nahlíženy v kontextu optimistického průzkumu z roku 2018. Navzdory výraznému poklesu důvěry zůstávají analytici Fidelity International pro další období opatrně optimističtí. Hodnoty sentimentu vyšší než nula totiž naznačují lepšení.

Je však patrné, že již dozrálý cyklus zpomaluje. Třetina analytiků, oproti 13 % v loňském roce, uvádí, že jejich odvětví v loňském roce zpomalila nebo zde nastala recese. Pouze pětina z nich, oproti 35 % v roce 2018, uvádí expanzi. Analytici se nyní rozdělují na 51 % ku 49 % v názoru na to, zda jsme na konci cyklu. V loňském roce se 68 % klonilo k názoru, že nejsme.Michael Sayers, ředitel výzkumu pro oblast akcií společnosti Fidelity International, situaci komentoval: „Přebujelý start roku 2018 nasměroval rok 2019. Letošní pesimismus má dvě hlavní příčiny – slabší spotřebitele a rostoucí náklady na podnikání. Obojí může ohrozit ziskové marže v roce 2019. Zatímco v příštích šesti až dvanácti měsících neočekáváme plné propuknutí recese, je jasné, že jsme už udělali další krok směrem ke konci cyklu, který začal před deseti lety. Přístup podnikatelů k řízení rizik je tak důležitější než kdy jindy.“

 

Korporátní sentiment v Číně je zápornýPo roce eskalace obchodní války a zpomalení ekonomického růstu na nejnižší úroveň za 28 let není překvapením, že jsou analytici věnující se Číně ve svých výhledech nejpesimističtější – viz obr. 2.Čína je jediná oblast, kde se sentiment dostal do záporných hodnot (-0,4). Celých 70 % analytiků společnosti Fidelity International pokrývajících čínské společnosti očekává, že návratnost kapitálu v roce 2019 klesne. Jedná se o prudký nárůst z pouhých 29 % analytiků v loňském průzkumu.Martin Dropkin, globální vedoucí výzkumu, Fixed Income, Fidelity International uvádí: „Jak se očekávalo, dopad obchodních válek je pro analytiky klíčovou otázkou, která do systému přináší velkou nejistotu. Výroba zůstává hlavním hnacím motorem růstu čínského hospodářství jako celku.  Spotřebitelé si nejsou jistí výhledem růstu svých mezd, což má v neposlední řadě vliv i na spotřebu. Investoři by však měli mít na paměti schopnost Pekingu stimulovat ekonomiku.“

 

Konec Trumpova „úderu“Obavy z přístupu americké vlády rostou a očekává se, že skutečný dopad Trumpovy politiky na společnosti bude negativní.Nyní téměř polovina (45 %) všech analytiků v porovnání s pouhými 13 % v loňském roce tvrdí, že Trumpova politika omezí rozvoj jejich odvětví. Méně než jeden z pěti se domnívá, že dopady Trumpovy politiky budou pozitivní, což je pokles oproti loňským 38 %. Viz obr. 3.V Evropě, kde si manažeři zpočátku mysleli, že Trumpova politika zaměřená na růst by jim mohla pomoci, už také roste skepticismus. Ale nejvýznamnější je posun mezi analytiky v USA. Jejich opatrné nadšení se úplně vypařilo. Odráží jejich názory na protekcionismus. Podle více než dvou třetin analytiků protekcionismus představuje riziko pro podnikání. Ještě více se ho obávají analytici, kteří pokrývají rozvíjející se trhy mimo oblast Asie. Sektor zdravotnictví zůstává světlým bodemSektor zdravotnictví je zdrojem trvalého optimismu, sentiment analytiků roste již třetím rokem. V letošním roce stoupl na 1,4 z 1,1 v roce 2018, což bylo z velké části ovlivněno světovými trendy, zejména zvýšenými nároky na léčbu stárnoucí populace a rostoucí mírou obezity – viz obr. 4.Michael Sayers uzavírá: „Zdravotnictví zejména v USA není imunní vůči politickým vlivům, politici vyzývají farmaceutické společnosti, aby snížily zákazníkům náklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o spíše defenzivní sektor, jsou společnosti méně vystaveny zpomalení poptávky.Jednou z výhod tohoto odvětví je, že lidé jsou často ochotni vynaložit prostředky na zdravotní péči a vzdát se ostatních, ne tak důležitých luxusních statků.“

Obrázek 1: Global sentiment falls from its peak

Fidelity Sentiment Indicator

Source: Fidelity Analyst Survey, 2019. The Fidelity Sentiment Indicator is based on five main areas; management confidence, capex, dividend policy, returns on capital and balance sheets. A score of below 0 reflects cooling sentiment, while above 0 reflects warming sentiment.

Obrázek 2: Corporate sentiment in China turns negative

Source: Fidelity Sentiment Indicator, Fidelity Analyst Survey 2019

Obrázek 3: The end of the Trump boost as analyst sentiment swings
What impact are your companies expecting from President Trump’s policies over the next two years?

Source: Fidelity Analyst Survey 2019

Obrázek 4: Healthcare sustains optimism

Source: Fidelity Sentiment Indicator, Fidelity Analyst Survey 2019

O výzkumu analytiků Fidelity International

Každoroční výzkum analytiků společnosti Fidelity International pokrývá všechny regiony a sektory. Jeho cílem je identifikovat změny v rámci korporátních podmínek již v rané fázi a určit nové trendy a investiční příležitosti. Výzkum se opírá o zevrubnou obeznámenost analytiků společnosti Fidelity s příslušnými sektory a čerpá z poznatků získaných v četných rozhovorech s odpovědnými pracovníky firem. Analytici ve společnostech každoročně absolvují průměrně 17 tisíc setkání. Názory v rámci výzkumu tak odrážejí pohledy tisíců generálních ředitelů a dalších vedoucích pracovníků ze společností z celého světa.

Společnost Fidelity International provedla výzkum prostřednictvím 165 analytiků v prosinci 2018.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.