Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Průzkum EY: Dokáže inovativní firemní reporting posílit důvěru v dnešním volatilním světě?

Investice 30.11.2017 | 13:22 0 Komentářů

Zajištění bezpečnosti dat a ochrana osobních údajů, to jsou podle více než poloviny (56 %) účastníků nejnovějšího globálního průzkumu poradenské společnosti EY v oblasti finančního účetnictví hlavní výzvy firemního reportingu, s nimiž se finanční ředitelé dnes potýkají. Stejně důležitou výzvou je podle nich chybějící integrace IT systémů používaných pro firemní reporting (53 %).

Globální průzkum každoročně provádí divize EY FAAS (poradenské služby v oblasti finančního účetnictví) a zúčastnila se ho více než tisícovka finančních ředitelů a dalších finančních manažerů velkých podniků s ročními tržbami minimálně ve výši 500 mil. USD. Průzkum mimo jiné zjistil, že na efektivitu firemního reportingu mají velmi nepříznivý dopad nevyjasněné kompetence v oblasti správy a řízení dat. Myslí si to 64 % všech dotázaných.

85 % respondentů uvedlo, že je pro ně „velice náročné“, případně „poměrně náročné“ řídit toky dat v zemích, v nichž jejich firma působí a dodržovat příslušné zákony o ochraně osobních údajů platné v dané jurisdikci.

Finanční ředitelé a ostatní finanční manažeři si často neví rady, jak se vypořádat s problémy týkajícími se bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů,“ říká Alice Machová, která v EY vede oddělení poradenských služeb v oblasti finančního účetnictví. „Je potřeba nastavit si pro finanční informace kvalitní interní procesy v oblasti správy a řízení a zajistit dodržování všech příslušných místních zákonů a současně bezpečnost dat, což může být ve velkých a složitě strukturovaných organizacích opravdu tvrdý oříšek. Tou správnou cestou, díky které je možné vyhnout se poškození dobré pověsti a dalším nežádoucím výdajům vznikajícím v důsledku špatného řízení finančních dat, je používání pokročilých datových analýz, integrovaných technologií a umělé inteligence, cloud computing a automatizace procesů.

Sestavení účetní závěrky: klíčem k efektivní správě a dohledu jsou „chytrá“ data a inovativní finanční technologie

Datová analýza a nové inovativní technologie, tedy základní prvky „Financí 4.0“, mohou významně přispět k tomu, že finanční oddělení bude fungovat nově a lépe, bude poskytovat mnohem větší přidanou hodnotu celému podniku a stane se spolehlivým partnerem posilujícím důvěru nejrůznějších interních i externích uživatelů ve finanční i nefinanční informace týkající se daného podniku. To vše v reálném čase, s výrazně nižšími náklady, s využitím automatizovaných kontrol a s menším rizikem. Na finanční manažery ale čeká v této oblasti řada výzev – správa dat musí být efektivní a je třeba řešit věčný problém integrace různých systémů.

Finanční ředitelé pod technologickým, společenským a politickým tlakem

Na finanční ředitele je vyvíjen stále větší tlak, aby přehodnotili svůj tradiční přístup k tzv. corporate governance, tedy ke správě a řízení. 42 % dotázaných například uvedlo, že od nich výbor pro audit, představenstvo, dozorčí rada, případně správní rada vyžadují podrobnější informace o tom, jak je zajištěna bezpečnost dat a ochrana osobních údajů.

„Aby tak finanční ředitelé mohli učinit, je potřeba mít správně nastavenou celkovou data governance a zde často vidíme, že společnosti selhávají zejména kvůli neurčenému vlastníkovi dat, který by transparentně určoval pravidla a byl odpovědný za ochranu, správnost a integritu,“ vysvětluje Petr Plecháček, senior manažer EY pro oblast IT poradenství. „Často jsou požadavky na ochranu dat implementovány nekonzistentně, což ztěžuje i celkovou data governance. Naštěstí jsou úniky dat zatím spíše náhodné, způsobené vlivem lidské chyby nebo chybou v informačním systému. Cílené útoky s motivem odcizit obchodně citlivá data nebo osobní data jsou zatím pro české společnosti sporadické a ne příliš sofistikované.“

Stejné procento respondentů poskytuje statutárním a dozorčím orgánům na základě podnikového výkaznictví informace o rizicích vyplývajících ze změn zákonů a jiných předpisů. Mezi respondenty z Blízkého východu / severní Afriky a ze Singapuru je tento podíl ještě vyšší (60 %, resp. 61 %). 85 % účastníků globálního průzkumu uvedlo, že výboru pro audit nebo jiným orgánům zasílají automatická upozornění na problémy týkající se správy a řízení, dodržování předpisů či jiných rizik. V USA byl podíl těchto odpovědí dokonce 95 % a ve Velké Británii 93 %.

„Doba, kdy firemní reporting jen zpětně reagoval na novou situaci, už je dávno pryč,“ upozorňuje Jan Zedník, Associate Partner EY pro poradenské služby v oblasti finančního účetnictví. „Statutární i dozorčí orgány očekávají, že je vedení bude na problémy upozorňovat v reálném čase. Požadavky na firemní reporting jsou dnes mnohem větší, což znamená, že týmy, které ho mají na starosti, musí pracovat s velkými objemy dat a využívat nové technologie. Jen tak zprostředkují členům podnikových orgánů mnohem podrobnější vhled do problematiky, který potřebují, aby mohli plnit svou roli v oblasti správy a řízení.“

Tisková zpráva EY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.