Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Průměrné zadlužení našich klientů je kolem 500 tisíc korun

Investice 26.09.2017 | 15:45 0 Komentářů

Občanské poradny poskytují bezplatné poradenství lidem v dluhové pasti, z níž se sami nedokážou
dostat. Mnohdy narážíme na to, že naši klienti ani neví, kolik vlastně dluží a proč. Pracovníci
občanských poraden jim pomáhají zorientovat se v celkové výši dluhů a v tom, jak jednotlivé dluhy
vznikly. Současně jim vysvětlují základní principy a podmínky oddlužení a je-li to potřeba, pomáhají i
se sepsáním návrhu na povolení oddlužení.
Okruhy naší činnosti v problematice předlužení jsme si pro meziroční srovnání rozdělili do čtyř oblastí
a sledovali jejich vývoj v letech 2011-2016 (viz tabulka). Nejpočetněji byla zastoupena problematika
zadlužování občanů, kam jsme podřadili problémy s rodinným rozpočtem, rady z oblasti práv
dlužníků, věřitelů a ručitelů. Dalšími oblastmi pak byla exekuční řízení dle exekučního řádu,
insolvenční řízení a exekuce ve správním řízení. Celkově jsme se zabývali až 25 tisíci dotazů ročně.
Prakticky ve všech sledovaných ukazatelích docházelo k nárůstu sledovaných čísel s kulminací v letech
2012 až 14 a postupnému útlumu v letech 15 a 16. Jakkoli tyto statistiky nemohou být chápány jako
přesná sociologická data, lze na nich dokumentovat určitý pokles nápadu dluhové problematiky, ke
kterému došlo v posledních letech. Z analýzy naší agendy však vyplývá, že řešíme sice méně případů,
zato však komplikovanějších, které vyžadují více intervencí a kvalifikované pomoci.
Výše zadlužení lidí, kteří nás oslovují, je v průměru kolem 500 tisíc a nejvyšší případ, který jsme měli
možnost zaznamenat, se týkal dluhu ve výši okolo 20 milionů korun. Z tohoto pohledu nelze
považovat dluhovou problematiku za vyřešenou a na politické strany před volbami apelujeme, aby jí
věnovali i v příštím volebním období zvýšenou pozornost. Představitelům politických stran jsme
rozeslali dotazníky k uvedené problematice a před volbami chceme zveřejnit jejich názory.

Tisková zpráva: Asociace občanských poraden

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.