Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Průměrná míra inflace v roce 2017 byla 2,5 %

Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci zpomalil na 2,4 % (z 2,6 % v listopadu). Průměrná míra inflace za celý rok 2017 byla 2,5 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 5 let.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 7,6 % vlivem vyšších cen plodové zeleniny o 13,0 % a cen brambor o 8,9 %. Růst cen potravin byl též ovlivněn vyššími cenami ovoce o 6,9 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,8 %, nečokoládových cukrovinek o 5,8 %. Zvýšení cen v oddíle doprava způsobil zejména růst cen automobilů o 0,5 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny tuhých paliv o 1,3 % a čistého nájemného o 0,2 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny v restauracích a kavárnách o 0,3 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v prosinci působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 1,2 % a obuvi o 1,1 %. Pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák ovlivnilo snížení cen lihovin a vína, shodně o 1,5 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly nižší ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,8 %, z toho klesly především ceny kosmetického zboží o 1,8 %. Ve skupině potraviny byly nižší zejména ceny cukru o 6,7 %, čerstvého másla o 3,6 %, rostlinných a ostatních tuků o 4,4 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce listopadu a ceny služeb vzrostly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v listopadu. Zmírnění meziročního cenového růstu v oddíle doprava bylo způsobeno zpomalením růstu cen pohonných hmot na 1,5 % z 3,7 % v listopadu v důsledku jejich meziměsíčního růstu v prosinci 2016. V oddíle stravování a ubytování zpomalil růst cen stravovacích služeb na 4,4 % (v listopadu 6,7 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák ceny lihovin zrychlily růst na 3,3 % z 1,6 % v listopadu.

Největší vliv na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v prosinci opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny mouky vzrostly o 13,5 %, vajec o 54,3 %, jogurtů o 21,4 %, čerstvého másla o 28,7 %, ovoce o 10,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 3,2 %, vodného o 1,2 %, stočného o 0,4 %, elektřiny o 0,3 %, tuhých paliv o 6,1 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddílech alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 2,0 %), doprava (nárůst o 2,1 %) a ceny v oddíle stravování a ubytování (nárůst o 4,1 %).

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v prosinci nižší ceny v oddíle odívání a obuv, kde byly nižší ceny oděvů o 2,3 %, a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 1,3 %). V oddíle bydlení se snížily ceny tepla a teplé vody o 2,2 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,2 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2017 proti průměru roku 2016 byla 2,5 %, z toho ceny služeb vzrostly o 2,9 % a ceny zboží o 2,2 %.
(Shrnutí vývoje indexu spotřebitelských cen v roce 2017 je součástí souběžně vydávané analýzy za 4. čtvrtletí.)

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 1,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v říjnu.Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 4,5 %) a v Litvě (o 4,2 %) a nejméně na Kypru (o 0,2 %). Na Slovensku cenový růst v listopadu zrychlil na 2,1 % z 1,8 % v říjnu. V Německu byly ceny vyšší o 1,8 % (v říjnu o 1,5 %). Podle předběžných výpočtů byla v prosinci meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 2,2 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2017 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.