Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Provozní zisk Unipetrolu dosáhl 350 milionů korun

Investice 21.04.2016 | 08:08 0 Komentářů

V první čtvrtletí roku 2016 byly výsledky společnosti Unipetrol výrazně ovlivněny omezenou výrobou v důsledku mimořádné události na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015 a také pravidelnou odstávkou chemického areálu u Litvínova probíhající od března. Společnost Unipetrol dosáhla provozního zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) v hodnotě 350 milionů korun a čisté ztráty 25 milionů korun. Pozitivně se do výsledku společnosti promítly zejména vyšší prodeje rafinérských produktů a meziročně vyšší prodeje maloobchodního segmentu. Na konci prvního čtvrtletí 2016 firma vykázala velmi dobrou finanční situaci, čistá hotovost dosáhla hodnoty 9,6 miliardy korun.

V souvislosti s mimořádnou událostí na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015 má společnost sjednáno pojištění jak proti poškození majetku, tak proti souvisejícímu přerušení provozu. Skupina předpokládá, že na základě podmínek uvedených v pojistné smlouvě by měla mít za první čtvrtletí roku 2016 nárok získat zpět ušlý obchodní zisk v odhadované výši přibližně 2,9 mld. Kč. Stejně tak náklady na opravu škody na majetku v celkové výši přibližně 4 mld. Kč, ušlý zisk za rok 2015 ve výši přibližně 2,4 mld. Kč.

„Opravné práce na etylénové jednotce pokračují podle schváleného harmonogramu, v uplynulých týdnech se nám podařilo úspěšně dopravit na místo čtyři nové pece. V tuto chvíli předpokládáme dokončení všech opravných prací v průběhu července a postupné najíždění produkce až na úroveň 80 % během srpna,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. „V prvním čtvrtletí roku 2016 také probíhaly intenzivní přípravné práce pro stavbu nové polyetylénové jednotky. Hlavní část projektu, tedy samotná výstavba moderního výrobního zařízení, začne v červnu,“ dodává Marek Świtajewski. 

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, společnost v prvním čtvrtletí roku 2016 vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 132 milionů korun. Tento výsledek negativně ovlivnily meziročně nižší rafinérské marže, výrazné omezení petrochemické produkce v důsledku mimořádné situace na etylénové jednotce nebo negativní efekt přecenění zásob v důsledku klesající ceny ropy. V průběhu března navíc Unipetrol zahájil plánovanou odstávku chemického areálu u Litvínova. Společnost také vykázala vyšší fixní náklady ve společnosti Česká rafinérská (po převzetí akciového podílu od společnosti Eni). Naopak pozitivní dopad na výsledek segmentu měly meziročně vyšší prodeje rafinérských produktů, vyplývající zejména z vyšší rafinérské kapacity, maximalizace produkce paliv, nárůstu dovozů paliv a prodejem surovin obvykle zpracovávaných na etylenové jednotce.

V rafinérské části segmentu downstream bylo v prvním čtvrtletí roku 2016 dosaženo objemu 1,429 mil. tun zpracované ropy, což představuje meziroční nárůst způsobený zejména větší rafinérskou kapacitou po převzetí podílu Eni v České rafinérské na konci dubna loňského roku a spolehlivou výrobou v kralupské rafinérii. Z důvodu mimořádné události na etylénové jednotce a probíhající odstávce chemického areálu u Litvínova, kleslo využití rafinérských kapacit na 66 %. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 46 % na úroveň 1,538 mil. tun.

Výsledky petrochemické části segmentu downstream byly i nadále výrazně ovlivněny mimořádnou situací na zařízení etylénové jednotky. Prodejní objemy petrochemických produktů tak meziročně klesly na 193 tis. tun (-57 %). Společnost i nadále intenzivně pracuje na opětovném zprovoznění etylénové jednotky. V tuto chvíli předpokládá, že plná výrobní kapacita zařízení bude obnovena v průběhu října letošního roku.

Maloobchodní segment dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2016 provozního zisku EBITDA LIFO ve výši 201 mil. korun. Meziročního nárůstu provozního zisku (+67 milionů korun) bylo dosaženo zejména díky vyšším prodejům pohonných hmot, ale také prostřednictvím lepších palivových marží a zlepšených výsledků v oblasti nepalivové části segmentu. Společnost pokračuje v rozšiřování sítě provozoven rychlého občerstvení STOP CAFE, realizuje řadu aktivit v oblasti podpory prodeje a marketingu. Po nedávném schválení transakce se společností OMV ze strany antimonopolního úřadu se společnost Unipetrol připravuje na postupné převzetí 68 čerpacích stanic. Sít čerpacích stanic Benzina v prvním čtvrtletí zvýšila svůj tržní podíl na 16,3 % (údaj z konce ledna 2016).

V průběhu března byla dokončena jednání ohledně přepravních tarifů pro dodávky ropy do České republiky. Zástupci společností Česká rafinérská a MERO ČR tak začátkem dubna podepsali dodatek týkající se přepravních tarifů ke stávající smlouvě o poskytování služeb úschovy a přepravy ropy ropovody IKL a Družba z ledna roku 2016 a dále novou smlouvu o obstarání přepravy ropy ropovodem TAL. Roční hodnota obou kontraktů převyšuje jednu miliardu korun. Podepsaný dodatek smlouvy je součástí širší dohody, která vymezuje podmínky spolupráce obou společností při dodávkách ropy do České republiky a posiluje tak surovinovou bezpečnost tuzemské ekonomiky.

Ukazatel EBITDA LIFO – rozdělení podle segmentů (v miliónech Kč)

 

1Q15

4Q15

1Q16

 EBITDA LIFO, z čehož

3 111

807

350

    Downstream

2 986

553

132

     Maloobchod

134

288

201

 

Konsolidované neauditované finanční výsledky (v milionech Kč)

 

1Q15

4Q15

1Q16

 Výnosy

23 975

22 957

17 686

EBITDA LIFO

3 111

807

350

EBITDA

2 897

708

559

EBIT

2 426

243

103

Čistý zisk

1 995

182

-25

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.