Sobota 31. října. Svátek má Štěpánka.

Prosincová nabídka nových fondů

Investice 06.12.2013 | 12:46 0 Komentářů

Od začátku prosince mohou klienti ČSOB investovat do dvou nových produktů. Další fond z řady Portfolio Pro – Global Partners ČSOB Portfolio Pro únor 90 je smíšený fond, který upravuje svou investiční strategii podle aktuální situace na trhu. Investici do kapitálového životního pojištění umožňuje nový produkt Maximal Invest ČSOB Světových příležitostí 2, který je určen klientům, kteří chtějí jednorázově investovat, navíc s 95% ochranou vložené investice prostřednictvím podkladového strukturovaného fondu ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu.

„O úspěchu fondu ČSOB Portfolio Pro únor 90 z velké části rozhoduje rozložení portfolia. To je nejprve nastaveno na „neutrál“ a poté jeho manažer hlídá zásadní změny na trhu, na jejichž základě mění nastavení jednotlivých aktiv. Odlévá kapitál z pozic s klesajícím potenciálem, přelévá kapitál do pozic nabízejících jeho klientům víc. Vždy k poslednímu pracovnímu dni v lednu dochází k znovuustavení hraniční hodnoty a zároveň i k neutrálnímu rozložení portfolia,“ vysvětluje Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

V rámci kapitálového životního pojištění je nabízen fond ČSOB Světových příležitostí 2 a nelze ho koupit samostatně. Maximální výnos za dobu trvání pojištění může být až 80 % (10,82 % ročně). Výnos fondu je navázán na vývoj 20 akcií významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Ty jsou zastoupeny z nadpoloviční většiny evropskými firmami, jež doplňují americké, kanadské a japonské společnosti. Fond investuje nejvíce do oblasti energie a služeb, telekomunikací nebo ropy a plynu, ale také pojišťovnictví, médií a farmacie.

Hlavní výhody nových produktů:

Global Partners ČSOB Portfolio Pro únor 90

  • Týmy investičních specialistů pro vás hlídají trhy a zároveň hledají příležitosti, jak vaše peníze zhodnotit.
  • Široká diverzifikace, která přispívá k nižší kolísavosti hodnoty investice v čase.
  • Snadná a rychlá dostupnost investovaných peněz.

Kapitálové životní pojištění Maximal Invest ČSOB Světových příležitostí 2 

  • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
  • Při splnění zákonných podmínek možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně.
  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč.

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Pro Maximal Invest ČSOB Světových příležitostí 2 platí, že vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění hodnoty 95 % investované částky se váže pouze k datu konce pojištění a za podmínek splnění závazků protistran ve vztahu k podkladovým aktivům.  Pro ČSOB Portfolio Pro únor 90 platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hranici v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu. Podrobné informace o fondech a kapitálovém životním pojištění včetně podstaty jejich zajištění naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.