Pátek 22. října. Svátek má Sabina.

ProfiPlán – pojištění pro podnikatele a právnické osoby – významně navyšuje pojistné limity u klíčových rizik

Pojištění 12.01.2021 | 13:31 0 Komentářů
 • Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny přináší vyšší pojistné limity,
  které plně pokryjí potřeby nejen menších, ale i středních podniků
 • Navýšení pojistných limitů je v případě vybraných rizik až čtyřnásobné
 • ProfiPlán aktuálně pojišťuje oblasti majetku a také odpovědnosti

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostalo na podzim 2020 zcela novou podobu, která odpovídá na požadavky klientů, ale také obchodníků a makléřů. Na začátku roku 2021 se k této produktové novince přidávají i významně navýšené pojistné limity u klíčových pojistných rizik. Navýšené pojistné limity se dotýkají jak oblasti pojištění majetku, tak také oblasti pojištění odpovědnosti. „ Právě v aktuální době, kdy se podnikatelé potýkají s řadou nepříznivých okolností, chceme našim klientům dokázat, že se na nás mohou za každé situace plně spolehnout. Proto jsme v současné nelehké době opět inovovali naše podnikatelské pojištění a zásadně navýšili limity u vybraných rizik. Tímto krokem se tak pojištění ProfiPlán stalo top produktem na českém pojistném trhu,“ komentuje novinky Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

VYŠŠÍ LIMITY U POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění ProfiPlán přináší nejvýraznější navýšení pojistných limitů v případě živelních událostí. Původní limit byl ze 150 nově navýšen na 600 milionů korun!

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY

·       Nejdelší a bohaté zkušenosti – historicky první pojišťovna na území ČR

·       Nejširší síť SME obchodníků a makléřů prodávajících pojištění (1 700 specialistů)

·       Největší počet specializovaných odborníků v likvidaci 

·       Nejširší produktové portfolio

·       Zázemí mezinárodní skupiny Generali

·       Opakovaně perfektní připravenost a úspěšnost řešení škod při kalamitách

V případě pojištění rizika odcizení se pojistný limit navýšil z původních 60 na 200 milionů korun.

Dvojnásobný limit nově platí pro pojištění strojů, kde byl navýšen na 200 milionů korun.

U pojištění elektroniky přináší ProfiPlán pojistný limit nově na úroveň100 milionů korun – to představuje dvojnásobné navýšení.

VYŠŠÍ LIMITY U POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Součástí ProfiPlánu je samozřejmě i pojištění odpovědnosti. Původní limit 30 milionů byl nově navýšen na úroveň 50 milionů korun.

NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU

Pojištění ProfiPlán nabízí řešení pro nejširší základnu klientů: SME (malé a střední firmy), a to jak fyzické, tak právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky.

Zvláštní důraz byl u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.

Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů.

DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ NA JAŘE

Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění znamenají, že produkt v oblasti SME prochází kontinuálním vývojem. Během letošního jara tak bude následovat další rozšíření pojištění ProfiPlán.

To do své struktury přidá pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb.

Aktuální struktura pojištění ProfiPlán

 • Pojištění majetku
  • Živelní pojištění
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění odcizení
  • Pojištění elektroniky
  • Pojištění strojů
 • Pojištění odpovědnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.