Úterý 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Proces integrace klientů DIRECTu do UNIQA pojišťovny končí

Po oznámení vedení DIRECT Pojišťovny v červnu 2012, že hodlá utlumit své aktivity na českém pojistném trhu, došlo ve velmi krátké lhůtě k uzavření strategické spolupráce s UNIQA pojišťovnou, která nabídla dosavadním klientům DIRECTu zjednodušený přechod do jejího portfolia. Pro proces postupné integrace klientů, kteří o to projeví zájem, byla stanovena lhůta do konce září 2013. S platností od 1. října 2013 přebírá UNIQA pojišťovna zbývající pojistný kmen DIRECT.

Za rok integrace přešlo k UNIQA pojišťovně přibližně 40% zákazníků, kteří měli pojistnou smlouvu s DIRECTem. Klienti využili speciální nabídky UNIQA, která jim umožňovala ve zjednodušeném procesu bez velké administrativy převést svá pojištění aut nebo domácností do UNIQA za srovnatelných podmínek. Kromě toho může nabídnout UNIQA nově získaným zákazníkům pojistné služby i v dalších oblastech, v nichž se DIRECT neangažoval.  UNIQA rovněž vyřizovala veškeré vzniklé škody klientů DIRECTu, a to na základě dohody, již od října 2013.

S účinností od 1. října 2013 se novým pojistitelem pro pojistné smlouvy, původně sjednané se společností DIRECT Pojišťovna, a.s., stane na základě smlouvy o převodu pojistného kmene ze dne 26. června 2013 UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, PSČ 160 12 Praha 6. Smlouva o převodu byla schválena Českou národní bankou dne 4. 9. 2013.

Totéž platí pro řešení pojistných událostí, a to i u smluv již ukončených.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.