Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Při výběru finanční služby je pro Čechy důležité know-how a tradice značky, v konečném rozhodování však větší roli sehrává výhodnost nabídky

Téměř 8 z 10 Čechů hledí při výběru finanční služby nebo produktu na značku, ale rozhodujícím faktorem je pro ně celková výhodnost nabídky. Ta se poměřuje konkrétně podle kritérií, jako je nízký úrok nebo nulové poplatky (77,8 %). Pro více než 60 % z nás jsou při rozhodování velmi důležité i transparentní a srozumitelné informace a úlohu v rozhodovacím procesu hraje i pověst finanční instituce, její tradice a know-how. Jak také vyplynulo z aktuálního průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments, informace o finančních službách a produktech získává většina respondentů na internetu (82,1 %). 

Věhlas značky finančního domu a jeho pověst má pro Čechy význam. Zhruba každý desátý z nás (11 %) nakupuje finanční služby výhradně u renomovaných značek, pro dalších 8 z 10 je značka důležitá, ale rozhodující je celková výhodnost nabídky. Jen pro 12 % respondentů nehraje značka žádnou roli.

Češi mají při volbě finančního produktu jasno i v konkrétních kritériích. Nejdůležitější jsou pro ně výhodné parametry, jako jsou nízký úrok nebo nulové poplatky (97 %), následované transparentními a srozumitelnými informacemi o produktu nebo službě (94 %). V těsném závěsu je pověst finanční nebo investiční společnosti, její tradice a know-how. Menší váhu má doporučení od rodiny a známých, naopak marketingové nabídky v podobě slev, bonusů a dárků hrají při rozhodování spíše podružnou roli.

„Udělat chybu při nakládání s penězi může být pro chod domácnosti velmi nepříjemné. Proto je důležité, aby se lidé při výběru instituce, které svěří důvěru a správu svých peněz, chovali racionálně a s rozvahou. Určitě je dobré sledovat parametry a výhodnost konkrétní nabídky. Nemělo by to však být jediné kritérium, které hraje roli v konečném rozhodování potenciálního investora,“ uvedl Petr Šimčák, ředitel obchodu skupiny Pioneer Investments v ČR a dodal: „Určitým vodítkem při výběru korektní a bezpečné finanční instituce může být její tradice působení na trhu a produktová nabídka, včetně doplňkových služeb, jako jsou konzultace a poradenství.“  

„Jsem ráda, že také v České republice můžeme využívat silného zázemí skupiny Pioneer Investments a navázat na úspěšnou tradici značky, která letos slaví již 87. rok svého působení na světových trzích. Věřím, že časem prověřený investiční přístup založený na znalostech je cenným know-how, které nás odlišuje od ostatních a zároveň nám dovoluje dále se rozvíjet a přizpůsobovat potřebám měnícího se trhu,“ doplnila Dana Kryńska, ředitelka Marketingu a PR Pioneer Investments ČR. 

Nejvyužívanějším zdrojem informací o finančních službách a produktech je pro více než 80 % Čechů internet. Téměř 40 % Čechů dá na reference od příbuzných a známých a 36 % respondentů získává základní informace v pobočce dané finanční společnosti. „Pro laika může být zrádné i bezmezné spoléhání se na informace z internetu. Ty je dobré prověřit i z jiného zdroje, například konzultací s finančním poradcem nebo sdílením zkušeností dalších osob,“ uzavírá Šimčák.

Průzkum realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou STEM / MARK v únoru 2015 na vzorku 500 mužů a žen ve věku 18–65 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.