Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Přes 400 tisíc klientů Kooperativy ušetří díky životnímu pojištění na daních

Kooperativa svým klientům ve druhé polovině ledna rozeslala daňová potvrzení k životnímu pojištění, která mohou využít k úspoře na daních. Jedná se o potvrzení o zaplaceném pojistném na tzv. soukromé životní pojištění, které si mohou odečíst od daňového základu.

Celkem Kooperativa vystavila za rok 2016 přes 400 tisíc potvrzení.  „Tito klienti v průměru ušetří na daních za loňský rok přes 745 Kč,“ vysvětluje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Ondřej Poul.

Nárok na daňový odpočet zaplaceného pojistného má každý pojistník, který splní podmínky stanovené zákonem o daních z příjmu – mimo jiné pojistná smlouva musí trvat minimálně 5 let a výplata plnění je ve smlouvě sjednána nejdříve v roce, ve kterém se klient dožije 60 let. Průměrná výše pojistného, o které si klienti mohou snížit daňový základ, u Kooperativy za rok 2016 činila 4 966 Kč. Většina klientů tak stále zdaleka nevyužívá maximálních daňových úspor ve výši 12 000 Kč ročně.

„Průměrná uplatněná částka pojistného se v posledních letech postupně mírně snižuje, což mimo jiné přičítáme zvýšenému zájmu o rizikové pojištění, které není daňově uznatelné. Někteří klienti také využili možnosti snížit v průběhu pojištění pojistné částky, čímž se jim snižuje i pojistné. Je to pro ně v případě finančních obtíží často lepší varianta, než předčasné zrušení smlouvy,“ doplnil Poul.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.