Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. oznamuje, že valná hromada akcionářů bude rozhodovat mimo své zasedání (tzv. per rollam), oznamuje finanční výsledky za celý rok 2020 a návrh na rozdělení zisku společnosti

akciové trhy 30.03.2021 | 10:02 0 Komentářů

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. ve snaze i nadále chránit zdraví svých akcionářů, zaměstnanců a dalších spolupracovníků a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo, že valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2020 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.

Představenstvo se tak rozhodlo uspořádat i v tomto roce hlasování akcionářů mimo zasedání valné hromady (tzv. per rollam), tj. prostřednictvím hlasovacích formulářů.

Rozhodným dnem pro účast na hlasování a také rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku (dividendy) je 8. duben 2021. Hlasovat tak budou moci a právo na podíl na zisku (dividendu) budou mít akcionáři vlastnící akcie společnosti ke dni 8. dubna 2021.

Philip Morris ČR a.s. rozešle akcionářům oznámení představenstva o rozhodování per rollam, včetně závazných návrhů rozhodnutí, pokyny k hlasování per rollam i samotné hlasovací formuláře poštou dne 15. dubna 2021. Hlasování hlasovacími formuláři bude probíhat od 15. dubna 2021 do 21. května 2021. Předběžné výsledky hlasování akcionářů budou zveřejněny 30. dubna 2021 a konečné výsledky hlasování 28. května 2021. 

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy ve výši 1 260 Kč.  Návrh na výplatu dividendy byl přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude předložen akcionářům ke schválení.

Obchodní a finanční údaje za rok 2020:

„V minulém i letošním roce, během pandemie onemocnění COVID-19, je naší hlavní prioritou zajištění zdraví a bezpečnosti všech našich zaměstatnců, jejich rodin, zákazníků a obchodních partnerů. Jsem ráda, že jsme nebyli nuceni přerušit výrobu a podařilo se nám nejen udržet, ale dokonce navýšit pracovní místa v naší továrně v Kutné Hoře. Cením si také toho, jak platným partnerem se nám v této náročné době podařilo být komunitám, v nichž naši zaměstnanci žijí, nebo v nichž podnikáme. Navzdory dočasnému poklesu zisku, způsobeného zejména vládními opatřeními a uzavřením státní  hranice, jsem ráda, že se dál pevně držíme jasně nastaveného kurzu směrem k naplnění  naší  vize světa bez cigaretového kouře a za to, že hlavní aspekty našeho podnikání zůstávájí silné“, říká Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., která zastřešuje podnikání na trhu v České republice a na Slovensku.

  • Celkový počet dospělých uživatelů IQOS v Česku a na Slovensku v porovnání s rokem 2019 vzrostl o 177 000 a dosáhl tak 629 000 (417 000 v ČR a 212 000 na Slovensku), z toho 430 000 (284 000 v ČR a 146 000 na Slovensku) dospělých uživatelů přestalo kouřit a zcela přešlo na IQOS.
  • Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH ve výši 17,9 miliardy Kč se zvýšily o 4,6 %, resp. o 3,8 % při vyloučení vlivu měnového kurzu.
  • Konsolidovaný čistý zisk poklesl o 12,3% a dosáhl 3,5 miliardy Kč.
  • Celkový kombinovaný trh cigaret a bezdýmných tabákových výrobků v České republice se snížil o odhadovaných 10,9 % a na Slovenskuo odhadovaných 0,7 %.
  • Objem odbytu tabákových náplní HEETS vzrostl o 0,5 miliardy kusů v Česku a o o 0,2 miliardy kusů na Slovensku.
  • Objem odbytu portfolia tabákových výrobků určených ke kouření se snížil o 1,2 miliardy kusů v Česku a o 0,2 miliardy kusů na Slovensku.

 

Klíčové události 

Společnost Philip Morris ČR a.s. uvedla v prosinci loňského roku na český trh náš první e-liquid produkt. „Našim  zákazníkům velmi pečlivě nasloucháme a víme tedy, že jedna varianta bezdýmného produktu nedokáže uspokojit potřeby všech. Jsem proto velice ráda, že právě v České republice jsme loni v evropské premiéře rozšířili rodinu našich vědecky podložených bezdýmných alternativ IQOS tím, že jsme na trh uvedli IQOS VEEV, naše nejpokročilejší řešení v segmentu elektronických cigaret. Jsem přesvědčena, že značka IQOS, která si u nás během uplynulých tří let dokázala získat důvěru již stovek tisíc uživatelů, tak nyní dokáže oslovit ještě širší okruh dospělých kuřáků. Ve snaze přinášet na český a slovenský trh inovace a další bezdýmná řešení budeme ostatně pokračovat i letos“, uvedla Andrea Gontkovičová.

Zdůraznila také, že za klíčovou událost loňského roku považuje rozhodnutí amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který udělil počátkem července bezdýmnému výrobku IQOS status produktu s modifikovaným rizikem (MRTP). Stalo se tak na základě předložených vědeckých důkazů, které potvrzují snížené vystavení lidského organismu vlivu škodlivých látek.

Celá Výroční zpráva 2020 společně se všemi relevantními dokumenty je zveřejněna na webové stránce: www.philipmorris.cz v sekci „Pro akcionáře“.

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.