Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Přebytek bilance meziročně vzrostl

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 21,8 mld. Kč, který byl meziročně o 4,1 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 5,2 mld. Kč, které se zlepšilo hlavně díky růstu jejich vývozu o 6,7 mld. Kč. Dále se zlepšila bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč.

Opačný vliv na celkovou bilanci mělo v březnu horší saldo počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,0 mld. Kč. Deficit bilance s ropou a zemním plynem se meziročně prohloubil o 1,6 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 70,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 10,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 6,2 mld. Kč a dosáhl 46,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,5 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,1 %) a dovozu (o 1,9 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 5,4 % na 330,0 mld. Kč a dovoz o 4,3 % na 308,2 mld. Kč, přitom měl letošní březen stejný počet pracovních dní jako březen předchozího roku.

V lednu až březnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 55,7 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,8 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 % a dovoz o 4,4 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v březnu 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 6,0 % a dovoz o 3,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 393,5 mld. Kč a dovoz zboží 337,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.