Středa 28. října. Je Státní Svátek

Prázdninová nabídka investic

BankyInvestice ČSOB 02.07.2014 | 11:43 0 Komentářů

Na červenec připravila ČSOB pro klienty dvě nové možnosti investic. Investiční fond Horizon ČSOB Svět s německým bonusem 1 umožní podílet se na růstu koše akcií globálních společností, navíc podpořených bonusovým košem perspektivních německých akcií. V rámci životního pojištění mohou klienti nově investovat do zajištěného podkladového fondu Select Investors ČSOB Life Světových firem +3, který je navázán na vývoj 20 akcií významných světových společností, jež se vyznačují vysokou tržní kapitalizací.

Portfolio investičního fondu ČSOB Svět s německým bonusem 1 je ze tří čtvrtin orientováno na evropský kontinent, který se stává centrem zájmu globálních investorů. „Hnacím motorem Evropy je již tradičně Německo. Výborné hospodářské ukazatele, stabilní daňové prostředí a vysoká konkurenceschopnost tuzemských firem činí z německé ekonomiky stabilní evropskou jedničku,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. První koš akcií obsahuje 30 nadnárodních společností vyznačujících se vysokou tržní kapitalizací s převahou firem zaměřených na bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace a energie. Ve druhém koši se nachází 10 vybraných akcií předních německých společností, mezi které patří například Daimler Chrysler, Adecco nebo Siemens. Základní měnou fondu je euro.

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem +3 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění, navíc s ochranou vložené investice prostřednictvím zajištěného fondu ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu. Fond může investovat přímo či nepřímo až 80 % aktiv do depozit či termínovaných depozit KBC anebo dalších finančních nástrojů vydaných v rámci skupiny KBC. Výnos fondu ke dni splatnosti je navázán na vývoj 20 akcií významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Patří mezi ně firmy soustřeďující svůj byznys do pojišťovnictví, energií a služeb nebo telekomunikace. Nejvíce jich působí v Evropě a doplňují je společnosti z USA a Kanady.

Hlavní výhody nových produktů:

ČSOB Svět s německým bonusem 1

  • Možnost navýšení ochrany na 100 % (pokud bude hodnota druhého koše v srpnu 2015 vyšší nebo stejná jako počáteční).

  • Participace na růstu koše perspektivních světových akcií ve výši 80 % s neomezeným maximálním výnosem.

  • Zaměření druhého koše na akcie výkonných německých společností.

Životní pojištění Maximal InvestČSOB Life Světových firem +3  

  • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.

  • Při splnění zákonných podmínek možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně.

  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč.

Z minulého období pokračují fondy ČSOB Evropské oživení 1, ČSOB Exclusive Airbag Jumper +3 a ČSOB Globálních příležitostí 1 USD.

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.