Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Povinnost doložit finanční způsobilost řeší čeští dopravci stále častěji pojištěním

Podnikatelé v silniční dopravě musí podle zákona každoročně prokazovat svou finanční způsobilost. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 uvádí tři způsoby, jak je možné finanční způsobilost doložit. Jednou z možných variant je sjednání pojištění finanční způsobilosti dopravce. Podnikatel si jednoduše sjedná smlouvu a od pojišťovny obdrží potvrzení, které následně doloží na příslušný dopravní úřad. „Podle údajů Slavia pojišťovny zájem podnikatelů o řešení zákonné povinnosti prostřednictvím pojištění meziročně vzrůstá o téměř 30 %. Naši klienti vidí sjednání pojištění jako nejsnazší způsob, jak dostát svým povinnostem. Nárůst zájmu podpořila také možnost sjednat si pojištění on-line,“ říká Lucie Ponertová, ředitelka průmyslového pojištění Slavia pojišťovny.

SUMÁŘ PRAKTICKÝCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE 

Kdo je povinen dokládat finanční způsobilost dopravce?

Prokázání finanční způsobilosti dopravce je povinné pro každého, kdo na základě příslušné koncese provozuje vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly pro přepravu více než 9 osob, autobusy, respektive tahači a nákladními vozidly, jejichž celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

Komu, kdy a v jaké výši dopravci musí prokázat finanční způsobilost?

Dopravce má povinnost prokázat finanční způsobilosti příslušnému dopravnímu úřadu v kraji dle sídla svého podnikání. Povinností podnikatele, provozujícího silniční dopravu velkými vozidly, je prokázat finanční způsobilost vždy na kalendářní rok, nejpozději do 31. července, případně do 31. srpna, požádá-li o prodloužení termínu. Pro prokázání finanční způsobilosti dopravce je pro rok 2016 požadována částka ve výši 244 557 Kč na první vozidlo, na každé další vozidlo pak částka 135 865 Kč.

Jakými způsoby je možné finanční způsobilost prokázat?

První možností je prokázat finanční způsobilost prostřednictvím ověřené účetní uzávěrky. V tomto případě je nutné vést účetnictví a předložit závěrku k 31. 12. Ta však musí být potvrzena auditorem nebo daňovým poradcem, který standardně nevede podnikatelovo účetnictví. Další možností je bankovní záruka. A třetím, nejjednodušším způsobem, jak příslušným nařízením dostát, je pojistit si finanční způsobilost.

Po podání dopravní úřad žádost posoudí a vydá osvědčení o finanční způsobilosti, případně vyrozumí dopravce, že na základě předložených dokumentů finančně způsobilý není.

Co přináší pojištění finanční způsobilosti dopravce?

Pojištění kryje neschopnost finančně zajistit podnikání nebo provozování činností podnikatele v silniční dopravě. Pojištěný má právo na plnění například v situaci, kdy insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na dlužníka pojištěného či exekuci dlužníka pojištěného na návrh pojištěného pokud nedosáhl zisku, který by jinak realizoval.

Pojistná smlouva mezi dopravcem a pojišťovnou je jednou z možností jak prokázat finanční způsobilost. Pojištění je možné sjednat na celou právními předpisy požadovanou částku nebo na částku, která dopravci chybí k prokázání finanční způsobilosti.

Co se stane, pokud provozovatel finanční způsobilost dopravce neprokáže?

V případě, kdy podnikatel v silniční dopravě neprokáže svou finanční způsobilost ve stanovené lhůtě, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly a dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu jeho živnostenského oprávnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.