Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Poradenská společnost BDO založila investiční fond se zaměřením na průmyslové podniky a firmy vyvíjející technologické inovace

Investice 30.08.2017 | 13:46 0 Komentářů

BDO Investment SICAV a.s., tak se jmenuje nový investiční fond s proměnným základním kapitálem založený nadnárodní auditorskou a poradenskou společností BDO. Rozdělen je na dva majetkově a účetně oddělené podfondy. Podfond Industry se zaměřuje na investice do zavedených průmyslových podniků střední velikosti a podfond Technology se specializuje na rychle se rozvíjející obory a firmy, které nabízející zajímavé inovativní technologie. Očekávaný výnos fondu je 10 až 20 % p.a. Investice fondu nebude široce rozprostřena do likvidních aktiv, ale jen do vybraných firem, které fond nebude jen pasivně sledovat, ale naopak aktivně směřovat ke stanoveným cílům.

Fond jako odpověď na aktuální požadavky investorů

Nový fond je určen pro kvalifikované investory, není určen pro drobné střadatele. Minimální výše investice je 125 000 eur s tím, že bude ve fondu vázána zhruba 5 let. Fond podléhá dohledu České národní banky. „V poslední době se na nás obracelo hodně našich klientů s tím, že neví, kam investovat. Mnozí z nich nedávno prodali svůj podíl ve firmách a přemýšlí, jak získané peníze zhodnotit. Proto jsme přišli s řešením, o kterém se domníváme, že je odpovědí na aktuální otázky dnešních investorů,“ uvádí Petr Kymlička, partner auditorské a poradenské společnosti BDO.

Pouze nadějné průmyslové podniky a inovativní technologie

Nový fond se zaměřuje výhradně jen na omezený počet vybraných průmyslových či technologických firem. Investice nebudou rozprostřeny do likvidních aktiv, jako jsou peněžní trh, dluhopisy, měny nebo vysoce likvidní akcie. Jedním z hlavních cílů fondu je aktivně určovat směřování vybraných firem, do nichž bude vložena investice na dobu kolem 5 let.

Standardní pasivní investiční nástroje, jako jsou termínované vklady, dluhopisy a podobně, nenabízejí kvůli nízkým úrokovým sazbám rozumný výnos a nekonvenční investiční produkty jsou příliš rizikové. Investiční fond s pětiletou fixací vložených prostředků je vhodným řešením otázky, jakým způsobem za současných podmínek zhodnotit své peníze,“ dodává Vlastimil Hokr, senior partner BDO.

Nový fond se bude soustředit na investice typu private-equity. To znamená přímé, časově omezené investice soukromého kapitálu do společností, kde kromě kapitálu je možné přispět i zkušenostmi v rámci odborné specializace BDO, posunout firmu do další fáze rozvoje restrukturalizací nebo akcelerací růstu a následně zhodnotit vstupní investici prodejem podílu vhodnému investorovi. Vzhledem k tomu, že plánovaný výnos je poměrně vysoký, pojí se s ním i určitá míra rizika. Fond, stejně jako fondy podobného typu, negarantuje minimální výnos.

BDO: zkušenosti a nadprůměrné množství informací

Auditorská a poradenská společnost BDO má v Česku velmi dobrý přehled o tom, které firmy jsou na prodej a kteří investoři chtějí nakupovat. Zkušený odborný tým BDO je schopný vyhledat vhodnou investiční příležitost, vyhodnotit její potenciál i rizika, navrhnout vhodnou strukturu transakce, nastavit strategii a způsob řízení zainvestované společnosti včetně žádoucí angažovanosti jejího managementu, dohlížet na naplňování dohodnuté strategie po dobu života investice, připravit strategii výstupu z investice, vyhledat vhodného investora a v závěrečné fázi zrealizovat odprodej podílu.

Spojení profesionálů

Nový fond BDO Investment SICAV a.s. je nesamosprávný fond. Kvůli co nejefektivnějšímu spravování finančních prostředků klientů se BDO spojila s profesionálním správcem fondů AMISTA investiční společnost a.s., která je tuzemskou jedničkou v množství spravovaných fondů podobného typu. AMISTA je zodpovědná za administraci fondu, tzn. poskytování služeb provozní povahy, jako je vedení evidence investorů, zajišťování účetnictví apod.

Odborné služby portfolio manažera zajišťuje poradenská společnost BDO Advisory s.r.o. Odpovědná je za vyhledávání, hodnocení, předkládání a realizaci investičních příležitostí, stejně jako následnou supervizi a monitoring investice a přípravu a realizaci jejího odprodeje. Depozitářem fondu je Česká spořitelna, auditorem nadnárodní společnost TPA Audit s.r.o.

Detailní informace o novém fondu obsahuje statut fondu i statuty podfondů, které jsou k dispozici na vyžádání. Informace je možné čerpat i na internetové adrese www.amista.cz/bdoinvestment.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.