Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

Pondělí je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Koho se týká a co obnáší?

Makro 28.01.2015 | 09:24 0 Komentářů

Čerství majitelé bytů, domů či pozemků už mají jen pár dní na podání přiznání k dani z nemovitých věcí, dříve z nemovitostí. Daňové přiznání musí podat jak noví vlastníci, kteří nemovitost nabyli v roce 2014, tak ti, kteří stav svého bydlení či parcely loni proměnili, například ve výměře nebo účelu. Daň z nemovitosti se jako jediná platí na rok dopředu, ne zpětně, proto je nyní poplatníkem každý, kdo vlastnil nemovitosti k 1. lednu 2015. (Tisková zpráva: TaxVision)

„Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna, letos díky víkendu do pondělí 2. února. Učinit tak musí každý, kdo v minulém roce nemovitost nabyl nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti zásadní pro výpočet daně, například vybudoval přístavek nebo přeměnil pozemek v zasíťovanou stavební parcelu, rozvedl se nebo nabyl či prodal další nemovitost,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně ze společnosti TaxVision a portálu eDaně.

Forma nabytí nemovitosti – koupě, dědictví nebo dar – nemá na daňovou povinnost vliv. Každý nový vlastník zapsaný na katastru v roce 2014 musí nyní do konce ledna podat daňové přiznání tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Nepřihlíží se tedy k adrese trvalého pobytu poplatníka. Jestliže nebyl zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. prosince 2014 a vlastnictví bude zpětně nabyto před 1. lednem 2015, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Daň vyměřenou finančním úřadem pak zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději 31. května 2015.

Noví majitelé družstevních bytů mohou být klidní, o nic se starat nemusí, v takovém případě podává přiznání k dani z nemovitosti za celé společenství vlastníků družstvo. „Stejně tak se daň nevztahuje na bývalé majitele nemovitosti, kteří ji vlastnili pouze několik měsíců minulého roku. Například pokud ji zdědili a následně prodali. Přiznání k dani z nemovitosti vždy podává ten, kdo nemovitost vlastní k 1. lednu – daň zaplatí na celý rok dopředu,“ upozornila Blanka Štarmanová. 

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a lokalitě, ve které se nachází. Výpočet daně se různí pro rodinný domek a pro ornou půdu, pro vesnici se stovkou obyvatel a pro velkoměsto. „Daň se počítá pomocí sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který je daný podle zákona počtem obyvatel. Koeficient si však může obec stanovit vyšší vyhláškou. V roce 2015 se koeficient změnil vyhláškou jen ve městě Jablonec nad Nisou.V Praze dle vyhlášky platí koeficient 5,“ popsala Blanka Štarmanová.

Stejně jako u všech daňových přiznání je možné s podáním otálet ještě pět pracovních dnů po nejzazším termínu, aniž by poplatníkovi byla vyměřena pokuta. Poté už následuje sankce 0,05 procenta stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené daně. Pokuty pod 200 korun se nepředepisují. 

„Stejné pokuty mohou očekávat také poplatníci, kteří ve stejném termínu, tedy do 31. ledna, nestihnou podat přiznání k silniční dani. To musí odevzdat všichni, kteří používají motorové vozidlo pro své podnikání, byť jen částečně, a do nákladů si dávají výdaje spojené s provozem tohoto vozidla. Na motocykl se silniční daň nevztahuje,“ doplnila Blanka Štarmanová z portálu eDaně, jehož daňoví poradci zpracovávají daňová přiznání na základě on-line objednávky do tří pracovních dnů.

Výpočet daně z nemovitosti:

Sazba daně podle druhu stavby se vynásobí výměrou půdorysu stavby v m2, u bytu jeho výměrou podlahové plochy. Výsledná daň z nemovitosti vyjde dalším vynásobením s koeficientem velikosti obce. Specifické případy však mají různé formy výpočtů, například u domů se přičítá další koeficient podle počtu nadzemních podlaží, u domků se zahradou i pozemek apod.

Příklad:

Paní Marie koupila v dubnu 2014 byt v Praze. Jeho výměra činí 60 m2. Jelikož ho má v osobním vlastnictví a je zapsána v katastru nemovitostí jako majitelka, musí do pondělí 2. února podat přiznání k dani z nemovitých věcí na finanční úřad, kde se nemovitost nachází. Do konce května 2015 pak musí zaplatit daň, která jí bude vyměřena a o které bude informována zasláním složenky.

60 m2 * 1,22 (viz pozn.) * 2Kč/m2 (sazba daně pro byt) * 5 (koeficient pro Prahu) =  732 Kč

Tabulka 1: Sazby daně z nemovitých věcí

clipboard0565Pozn.: Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

  • koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,

  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.

    Tabulka 2: Koeficient podle velikosti obce

clipboard0566

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.