Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

Polovina českých řidičů objede za rok pětkrát republiku

Více než třetina českých řidičů a řidiček ujede ročně od 10 do 20 tisíc kilometrů, necelá třetina pak mezi 5 a 10 tisíci. Jen něco málo přes 3 % odřídí více než 50 tisíc kilometrů za rok. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pojišťovny Generali v zemích Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) a v Rakousku. „Polovina českých řidičů najezdí ročně tolik kilometrů, jako kdyby pětkrát objeli celou republiku,“ komentuje výsledky průzkumu Radek Bureš, vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali. Od ostatních zkoumaných zemí se Češi příliš neliší.

Poté, co člověk získá řidičské oprávnění, musí zpravidla najezdit nejméně 20 000 kilometrů, aby mu řízení takzvaně přešlo do krve“, vysvětluje vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali Radek Bureš. „Obvykle se uvádí, že dobrým řidičem se člověk stává, až když najezdí přes 100 000 km. Na zkušené řidiče, kteří jezdí bez nehod, pohlížejí pojišťovny příznivě a nabízejí jim řadu výhod. Například v Generali mohou na povinném ručení či havarijním pojištění ušetřit až 70%,“ upřesňuje Radek Bureš.

Podle výsledků průzkumu je zajímavý rozdíl mezi řidiči a řidičkami. Zhruba třetina žen ročně odřídí 5 až 10 tisíc kilometrů. Shodné penzum kilometrů najede ale jen 22 % mužů. Další třetina řidiček má roční kapacitu 10 až 20 tisíc kilometrů. Stejnou vzdálenost ovšem najezdí až 40 % mužů.  Čím je počet najetých kilometrů větší, tím se více otevírají i pomyslné nůžky mezi muži a ženami. U 20 až 30 tisíc kilometrů je podíl řidičů 18,5 %, řidiček je však pouze 11,5 %. 30 až 50 tisíc kilometrů ročně najezdí přes 9 % mužů ale pouze 5 % žen. Více než 50 tisíc kilometrů ročně odřídí až 4 % mužů ale jen 1,5 % žen.

Oproti tomu počet najetých kilometrů se v souvislosti s věkem řidičů příliš neliší. Kdo je zvyklý jezdit, ten řídí stále. Pouze v kategorii nad 50 tisíc kilometrů ročně je největší podíl řidičů mezi 25 a 30 lety a podíl šoférů starších 60 let naopak nejmenší. Současně platí, že zhruba třetina všech věkových kategorií najezdí během roku mezi 20 a 30 tisíci kilometrů.

Jisté rozdíly můžeme sledovat při srovnání jednotlivých zemí. Například Rakušané mají v kategorii nad 50 tisíc kilometrů nejnižší podíl řidičů, necelá 2 %. Nejvyšší mají naopak Maďaři a to 4 %.  Ve všech zemích se největší podíl řidičů hlásí k 10 až 20 tisícům kilometrů ročně. V Rakousku je takových řidičů až 40 %. Oproti tomu Maďaři v průběhu roku nejezdí nejvíce 5 až 10 tisíc kilometrů. Slováci mají tyto kategorie téměř v rovnováze na plus mínus 28 %.

Pokud ročně skutečně najedeme 20 000 km, tak při průměrné rychlosti 60 km v hodině by to znamenalo, že strávíme za rok v autě na sedadle řidiče 14 dnů a nocí, tedy celé dva týdny. Při délce naší státní hranice 2 290 km bychom ji za tu dobu objeli téměř devětkrát,“ vypočítává Radek Bureš, vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali.

Dobří a zkušení řidiči mohou získat výhodnější sazbu nejen na povinné ručení, ale také pojištění havarijní, které je ochrání v případě škod na vlastním vozidle. „Novinkou v oblasti havarijního pojištění je 110% KASKO. Bez navýšení pojistného u varianty Allrisk se pojistné plnění v případě totální škody na vozidle navýší o částku ve výši 10 % z obvyklé ceny vozidla stanovené v době pojistné události a použité pro výpočet pojistného plnění. Klienti tak mohou získat 10% navíc například na pokrytí nákladů spojených s vyřízením pojistné události,“ popisuje novinku vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali Radek Bureš. „Pokud motoristé havarijní pojištění ještě nemají, umožňujeme jim převod bonusu z povinného ručení a to až do výše 50 %,“ uzavírá Radek Bureš.

Jak řidiči využívají pojištění

V průzkumu Generali uvedla většina dotázaných (přes 68 %) z pěti evropských zemí, že se cítí dokonale informováni o nejrůznějších nabídkách pojištění motorových vozidel. Přesto 1,5 % účastníků průzkumu přiznalo, že žádné možnosti automobilového pojištění nezná.

Vozidlo má pojištěné 91 % dotázaných, 7,5 % je sice o nabídce pojistných produktů informováno, žádné pojištění však sjednané nemá. Odpovědnost se zvyšuje s věkem. V kategorii 18–24 let má pojištění motorového vozidla sjednáno přes 82 % motoristů, těch nad 60 je už takřka 96 %.

Ještě výraznější rozdíly existují mezi řidiči z jednotlivých zemí. Zatímco necelých 98 % Čechů a také Poláků pojištění motorových vozidel zná a využívá, na Slovensku je to jen 84 % a v Rakousku necelých 88 %. Nejzodpovědnější jsou Maďaři s 98 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.