Středa 21. dubna. Svátek má Alexandra.

POKRAČUJE SPOLUPRÁCE KOMERČNÍ BANKY SE SVAZEM MĚST A OBCÍ ČR

Komerční banka (KB) a Svaz měst a obcí ČR (Svaz) uzavřely  další tříletou smlouvu o spolupráci. Stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi bankovní institucí a organizací, která hájí zájmy českých měst a obcí. Pokračování spolupráce má přispět k rozvoji samospráv, posílit znalosti zastupitelů v oblasti financování a bankéřů v oblasti veřejné správy.

Od nově uzavřené smlouvy KB a Svaz očekávají také posílení vzájemné spolupráce, komunikace a informovanosti. Partneři budou spolupracovat i na společných akcích, zaměřených nejen na prohlubování znalostí a finančních kompetencí komunálních politiků a zaměstnanců municipalit.

„Dobře si v Komerční bance uvědomujeme specifické potřeby českých měst a obcí. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký význam tito klienti pro Komerční banku mají,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v KB.

„Prodloužení smlouvy s  Komerční bankou nás velice těší. Zvlášť proto, že tato finanční organizace tradičně investuje do rozvoje českých měst a obcí a podporuje samosprávu. Věřím, že nová spolupráce ještě zlepší fungující vazby mezi veřejným a bankovním sektorem a pomůže najít další cesty, jak města a obce rozvíjet ku prospěchu jejich obyvatel,“ uvedl František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.

Komerční banka je jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých municipalit. Zajištěním financování měst a obcí a budováním dlouhodobých vztahů tak přispívá ke stabilitě a rozvoji celého sektoru v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.