CZK/€ 24.740 +0,06%

CZK/$ 23.821 +1,26%

CZK/£ 28.830 +0,73%

CZK/CHF 24.840 +0,45%

06. 06. 2022

0 komentářů

Pojišťovny čelí enormnímu nárůstu přírodních katastrof. Aby situaci ustály, musí změnit své obchodní modely

 

Z výzkumu „World Property and Casualty Insurance Report 2022“ vyplývá, že pouze 8 % pojišťoven patří k zastáncům udržitelnosti; 73 % pojištěných řadí změnu klimatu mezi své hlavní obavy. 

Zpráva společností Capgemini a Efma o světovém majetkovém a úrazovém pojištění ukazuje, že změny klimatu negativně ovlivňují pojišťovnictví. Ze zprávy vyplývá, že pojišťovny, které změní své obchodní modely s ohledem na změny vyvolávané klimatickými jevy, budou lépe získávat důvěru zákazníků a zároveň zvýší svůj význam a ziskovost. Úvodní zpráva nazvaná „Walking the Talk: How insurers can lead climate change resiliency“ se zabývá dopadem jednoho z nejpalčivějších problémů moderní doby na pojišťovnictví.
Stále větší počet klimatických událostí negativně dopadá na pojišťovnictví, přičemž od pojišťoven se očekává, že budou nejen chránit, ale i předcházet budoucím škodám.
Zpráva uvádí, že:
  • V celosvětovém měřítku se hospodářské ztráty způsobené změnou klimatu za poslední tři desetiletí zvýšily o 250 %.
  • 73 % pojistníků řadí změnu klimatu mezi své hlavní obavy.
  • Pojišťovny reflektují obavy svých zákazníků – přibližně 40 % z nich řadí změnu klimatu mezi své hlavní priority, přičemž na předních místech v souvislosti s klimatem stojí pojistitelnost a ziskovost.
Přírodní katastrofy vedly za posledních 30 let k 3,6násobnému nárůstu pojištěných škod a 2násobnému nárůstu nepojištěných škod. Ze zprávy vyplývá, že pro pojišťovny tento na první pohled znepokojivý vývoj představuje příležitost a prostor pro změny, aby mohly sloužit zákazníkům v dynamickém prostředí.
Pojišťovny budoucnosti začlení do svých obchodních modelů strategie zmírňování klimatických rizik
K vytvoření odolných obchodních modelů zaměřených na zákazníky jsou nutné zásadní změny. Studie zjistila, že více než 80 % individuálních a malých komerčních klientů pojišťovnictví si uvědomuje klimatické vlivy a v posledních 12 měsících přijalo alespoň jedno klíčové udržitelné opatření. V boji proti škodlivým dopadům změny klimatu je však třeba udělat více, protože pouze 8 % dotázaných pojišťoven patří mezi „Resilience Champions” v překladu „Mistry odolnosti“ (zpráva je popisuje jako ty, kteří mají silné řízení, pokročilé schopnosti analýzy dat, zaměřují se na prevenci rizik a podporují odolnost prostřednictvím svých upisovacích a investičních strategií).
Potřeba vyvážit prevenci rizik s jejich řízením
Pojišťovny, které chtějí odolat klimatickým změnám, musejí přehodnotit své vlastní obchodní modely a vyvážit prevenci rizik s jejich řízením. Závěry zprávy naznačují, že „rámec odolnosti vůči změně klimatu“ je klíčem k vybudování potřebných schopností v měnícím se rizikovém prostředí. Pojišťovny by měli přehodnotit stávající modely hodnocení rizik, zavést prevenci rizik ve velkém a prosazovat udržitelné investiční a upisovací strategie, přesahující vyloučení a odprodej, aby vytvořily odolný ekosystém.
Zpráva zdůrazňuje, jak vypadají pojišťovny, které se považují za „Mistry odolnosti“:
  • 82 % má vedoucího pracovníka pro udržitelnost nebo jeho ekvivalent.
  • Téměř 77 % z nich má ve svých produktech a službách zakomponovány údaje o klimatických rizicích.
  • Téměř 60 % je v pokročilé fázi zavádění cenových modelů založených na strojovém učení.
  • Přibližně 53 % využívá nové zdroje dat, včetně satelitních dat, vzdálených senzorů, meteorologických stanic, geodat, dat ze sociálních médií, modelů ESG a vodních hladin, aby poskytlo přesné, detailní informace o rizicích v reálném ča
„Dopad klimatických změn nutí pojišťovny, aby posílily a hrály větší roli při zmírňování rizik. Ty, které se prioritně zaměří na udržitelnost, budou činit chytrá dlouhodobá obchodní rozhodnutí, která pozitivně ovlivní jejich budoucí význam a růst. Klíčové je sladit inovativní převody rizik s jejich prevencí a přidělit odpovědnost v rámci výkonného týmu, aby byly jasné priority,“ řekl Ondřej Valvoda, ředitel Capgemini Česká republika.
Odolnost vůči klimatickým změnám – nedílná součást strategie o udržitelnosti firem
V závěru zprávy jsou uvedena tři klíčová opatření, která by měla podpořit cestu pojišťoven k odolnosti vůči změně klimatu a zároveň zvýšit jejich význam a ziskovost:
  1. Pojišťovny musí začlenit odolnost vůči změně klimatu do své podnikové strategie o udržitelnosti s jasnými opatřeními přidělenými vedoucím pracovníkům, aby zajistily odpovědnost a zodpovědnost.
  2. Pojišťovny musí přepracovat svůj přístup k inovacím tak, aby překlenuly propast mezi dlouhodobými cíli a krátkodobým plánováním a začlení odolnost do svých firemních hodnot.
  3. Pojišťovny musí přepracovat svou technologickou strategii tak, aby jejím jádrem byly produktové inovace, zákaznická zkušenost a firemní odpovědnost. Toho lze dosáhnout integrací technologií, jako jsou internet věcí, cloud, umělá inteligence, ML a kvantové výpočty.
„Většina pojišťoven sice uznává dopady změny klimatu, ale je třeba udělat více, pokud jde o prokazatelné kroky k rozvoji strategií odolnosti. Vzhledem k tomu, že zákazníci věnují stále větší pozornost dopadu klimatických změn na své životy, musí pojistitelé zdůraznit svůj vlastní závazek tím, že budou rozvíjet své nabídky, aby uznaly zásadní roli, kterou udržitelnost v našem odvětví hraje, a zároveň si udrželi konkurenceschopnost na neustále se měnícím trhu,“ dodává Ondřej Valvoda.
Metodika zprávy
Zpráva World Property and Casualty Insurance Report 2022 čerpá ze dvou primárních zdrojů – z průzkumu Global Insurance Voice of the Customer Survey 2022 a z rozhovorů s vedoucími pracovníky pojišťoven Global Insurance Executive Interviews 2022. Tyto primární průzkumy společně pokrývají poznatky z 29 trhů: Austrálie, Rakouska, Belgie, Brazílie, Kanady, Číny, Kolumbie, Dánska, Egypta, Francie, Německa, Hongkongu, Indie, Itálie, Japonska, Lucemburska, Mexika, Nizozemska, Norska, Portugalska, Saúdské Arábie, Singapuru, Jižní Afriky, Španělska, Švédska, Švýcarska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie a Spojených států.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Správné nastavení pojištění invalidity? Tak trochu oříšek

Nastavit správně pojištění invalidity je oříšek. Cena by měla být až na druhém místě, jenže zároveň se musí vejít do klientova rozpočtu. „V prvé řadě je třeba vybírat mezi pojištěními invalidity z jakýchkoli příčin, nespoléhat se pouze na jeho úrazové varianty. A i samotné úrazové pojištění či pojištění trvalých […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

27. 06. 2022

Inflace nutí upravit i životní pojištění

Růst cen se promítá do všech oblastí výdajů. Utáhnout energie a nájem je čím dál tím těžší. Naplnit nádrž stojí skoro o polovinu víc než před rokem. Jen platy za inflací pokulhávají. Kde ušetřit? „Rozhodně ne na životním pojištění,“ říká Simona Kadlečková, oblastní ředitelka finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

17. 06. 2022

Inflace ohrožuje i pojištění

Dvojciferná inflace zbavuje lidi úspor na bankovních účtech. Ovšem zároveň zvyšuje cenu majetku. A ten by měl být dostatečně chráněn pojištěním. Jenže velká část Čechů majetek dostatečně chráněn nemá. Proč je potřeba pojistné smlouvy pravidelně kontrolovat? A na co nezapomenout při uzavírání pojistky?

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.