Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Pojistné za 1. pololetí dosáhlo téměř 60 mld. Kč

Výsledky statistik členů České asociace pojišťoven (ČAP) za 1. pololetí letošního roku potvrzují mírný růst pojistného trhu. Meziročně vzrostlo předepsané pojistné o 200 mil. Kč, což odpovídá 0,3% růstu. Celkový vývoj je tažený dynamikou v neživotním pojištění, kde došlo k navýšení o 3,2 %. V oblasti životního pojištění, které bylo po několik let stabilizujícím segmentem, se naopak prohloubil pokles, a to na úroveň 4% snížení objemu pojistného. 

Předepsané pojistné u životního pojištění pokleslo o téměř miliardu korun z 23,3 mld. Kč v 1. pololetí 2014 na aktuálních 22,4 mld. Kč. Enormní pokles pak nastal především u produktů s jednorázovým pojistným, kde se pojistné proti 1. pololetí roku 2014 snížilo o 33 %. Nadále se prohlubuje i pokles předepsaného pojistného u běžně placeného životního pojištění. Oproti 0,7% snížení na konci loňského roku nyní pokleslo o celé 2 %. Negativní zprávou je i zrychlující se úbytek počtu platných smluv životního pojištění. Za 1. pololetí roku 2015 se celkový kmen snížil  o 172 tis. pojistných smluv, což téměř odpovídá úbytku smluv životního pojištění za celý předchozí rok (pokles o 207 tis smluv). Tento negativní vývoj  může souviset se změnou podmínek daňové uznatelnosti na začátku roku. Zároveň nelze ani očekávat, že by dalšímu vývoji životního pojištění pozitivně přispěly vyhrocené diskuze kolem stávajícího legislativního vývoje.

Příznivější situace vládne v neživotním pojištění, které mírně zrychlilo (3,2 %) a posílilo o 1,14 mld. Kč. Výsledek byl dosažen i přesto, že se ve srovnání s vývojem 2014 oslabila dynamika v povinném ručení. V 1. pololetí 2015 totiž předepsané pojistné za povinné ručení, ve srovnání s 4,6% růstem za celý rok 2014, posílilo o pouhých 1,5 %. Vzhledem k tomu, že počet smluv v povinném ručení roste aktuálně vysokým 4% tempem, potvrzuje 1,5% růst celkového předpisu, že nedochází k efektivnímu navyšování pojistného, které by dále pokrývalo navýšené závazky plynoucí z legislativních změn nastalých v roce 2014 (nový občanský zákoník, Fond zábrany škod, výjezdy Hasičského záchranného sboru) ani náklady spojené s  letošním zrušením příspěvků neplatičů povinného ručení do Garančního fondu ČKP.

Naopak slibný výsledek je zřetelný v havarijním pojištění. Za 1. pololetí 2015 vzrostlo předepsané pojistné o 4,4 %. Stejné hodnoty růstu dosahují také podnikatelská pojištění. Zlepšování výsledků těchto segmentů lze se zpožděním přičíst ekonomickému oživení v ČR, jež se projevuje vyšší dynamikou nákupů nových a dražších vozidel i vyššími investicemi a zájmem o pojištění ze strany podnikatelských subjektů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.