Středa 21. října. Svátek má Brigita.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ PLNÍ SVOU FUNKCI JEN VE TŘETINĚ PŔÍPADŮ, MŮŽEME SI ZA TO SAMI

Proti rizikům, kterých se v životě nejvíc bojíme, se pojišťujeme málo nebo vůbec, a naopak utrácíme za pojištění, kde jsou rizika sice vážná, ale málo pravděpodobná. Vyplývá to z rozsáhlé analýzy společnosti Swiss Life, která využila data z dřívějších průzkumů České asociace pojišťoven (ČAP), a porovnala je s pojistnými smlouvami svých nových klientů z posledních pěti let, řádově desítky tisíc případů. Nejčastějšími slabinami v oblasti neživotního pojištění je podhodnocení ceny majetku.

Z dat ČAP vyplývá, že 79 % klientů pojišťoven platí za pojištění nemovitosti a domácností do 3000 Kč ročně. Průměrná výše pojistného plnění se pohybuje okolo 320 tisíc u pojištění domácnosti a 1,5 milionu u pojištění nemovitostí. Ztráty střechy nad hlavou se obávají zejména ženy. Muži se naopak obávají spíše ztráty zaměstnání, vážných nemocí a úrazů.

Movitější lidé na pojištění svého majetku dbají více

Napříč všemi skupinami klientů platí, že pravidelné aktualizaci pojistných smluv moc pozornosti nevěnují, podle údajů ČAP třetina (35 %) klientů smlouvy neaktualizuje vůbec. Pojistné částky uvedené ve smlouvách jsou proto příliš nízké, neodpovídají dnešním cenám a nekryjí skutečnou hodnotu majetku.

clipboard027

Analýza Swiss Life Select, duben 2014, data z klientských smluv za období 2010–2014, uvedená průměrná cena domů v ČR vychází z dat ČSÚ z roku 2011 (novější podrobná data nejsou k dispozici)

„Staráme se především o klienty z vyšších příjmových skupin a jen velmi málo z nich bydlí v domech či bytech s hodnotou do 1,5 mil. Kč. Dvěma třetinám nově příchozích klientů doporučujeme zvýšit pojistnou částku, v průměru o 60 %, aby pojistka plnila svoji funkci a poskytla jim ochranu, kterou očekávají. U pojištění domácnosti se navýšení pohybuje okolo 40–50 %,“ říká Jana Buchtová, analytička společnosti Swiss Life Select. „V běžné populaci lze vypozorovat úplně stejný trend, jen nárůst pojistných částek by nebyl tak výrazný,“ dodává.

Objem celého českého trhu s neživotním pojištěním v posledních letech mírně klesá, aktuálně se pohybuje okolo 67 miliard korun ročně, přibližně o 10 % méně než před pěti lety.

„Částečně v tom mohla sehrát roli recese ekonomiky – pro běžnou domácnost je důležitější zaplatit nájemné a energie než pojištění. Napříč trhem také klesalo pojistné u povinného ručení,“ dodává Jana Buchtová.

Téměř 36 % Čechů si umí představit život bez jakéhokoliv pojištění, spoléhajíc na finanční rezervy a štěstí. „Jsou to jen hypotetické představy. V Česku téměř polovina lidí pravidelně nespoří, nevytváří žádné rezervy. Naopak s větším majetkem a úsporami roste i snaha chránit si majetek a s tím souvisí celkově vyšší výdaje na pojištění,“ říká Buchtová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.