Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

Podpora skupiny UniCredit a EIF pro inovativní malé a střední podniky ve střední a východní Evropě se zvýšila na půl miliardy eur

Skupina UniCredit a Evropský investiční fond (EIF) podepsali dohodu o zvýšení záruky  InnovFin pro malé a střední podniky (SME). Cílem je zlepšení přístupu k financování pro inovativní malé, střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací v osmi zemích. Mezi ně patří kromě České republiky také Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko. Nová dohoda umožní skupině UniCredit poskytovat, skrze své banky nebo leasingové společnosti, dodatečné financování v objemu 340 miliónů eur. S původně podepsaným objemem financí ve výši 160 miliónů eur budou mít malé a střední podniky v uvedených zemích k dispozici celkem 500 milionů eur.

Dohoda je podporována programem Horizon 2020. Jde o rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace, a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), které tvoří jádro Investičního plánu pro Evropu.

Banky v Bosně a Hercegovině a v Srbsku dostanou záruku z EIF a podporu z programu Horizon 2020. Dohody
o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku bude podporovat program EFSI.

Jyrki Katainen místopředseda Evropské komise a komisař pro zaměstnanost, růst, investice
a konkurenceschopnost,
uvedl: „Geografický dosah Evropského fondu pro strategické investice má rozhodující význam. Na základě současné dohody se skupinou UniCredit z něj bude profitovat šest států EU ve střední a východní Evropě. Malé a střední podniky v těchto členských a dvou sousedních zemích mohou nyní požádat banky ze skupiny UniCredit o úvěry se zárukou z rozpočtu EU, tak aby mohly začít podnikat a rozšířit svou obchodní činnost.“

Výkonný ředitel EIF Pier Luigi Gilibert, dodal: „Na základě rámcových dohod, které jsme dnes oznámili, dojde k navýšení podpory. Díky ní může více než 500 inovativních malých a středních podniků v osmi různých zemích využít nové možnosti financování ze skupiny UniCredit. A to prostřednictvím třinácti dceřiných společností této skupiny. K oslovení společností s velkým potenciálem růstu skupiny UniCredit využije své zkušenosti s iniciativou InnovFin. Rovněž využije své intenzívní zaměření na malé, střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací. Kromě toho zužitkuje rozsáhlou pobočkovou síť v zemích regionu střední a východní Evropy. Nadále bude podporovat inovace a podnikání.“

Carlo Vivaldi, ředitel divize UniCredit pro střední a východní Evropu, uvedl: „Prostřednictvím navýšení rámcové podpory nadále umožňujeme rozvoj inovativních malých a středních podniků v zemích, kde naše skupina působí. Díky tomu zprostředkujeme jednoduší přístup k financování a zajistíme růst daných ekonomik. Nadále potvrzujeme náš závazek poskytovat služby našim klientům v regionu střední a východní Evropy.“

Transakce odráží závazek Evropské unie v krátkém čase realizovat konkrétní iniciativy s cílem urychlit poskytování úvěrů a zabezpečit realizaci transakcí, které dokážou zvýšit zaměstnanost a růst v EU.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.