Sobota 15. května. Svátek má Žofie.

Podáváte daňové přiznání v papírové podobě? V pondělí je poslední možnost bez sankce

Státní rozpočet 29.04.2021 | 09:54 0 Komentářů

Koronavirová pandemie zamíchala také termíny pro odevzdávání daňového přiznání. Nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání v listinné podobě bez sankce je pondělí 3.5.2021. Jaké jsou další možnosti a termíny pro odevzdávání daňového přiznání za rok 2020?

V listinné formě lze podat přiznání a uhradit daň do 3. května 2021 včetně. Původní termín 1.4.2021 byl z důvodu koronavirové epidemie posunut a pokuty za pozdní přiznání a úroky za pozdní platby jsou prominuty. „Upozorňujeme, že toto prominutí je podmíněno podáním i platbou nejdéle do 3. 5. 2021. Toho dne musí být platba již připsána na účet finančního úřadu a přiznání předáno na Finanční úřad nebo odesláno poštou. Není-li dodržen termín, pak je sankce počítána nikoliv od 4. 5. 2021, ale od původního dubnového termínu,“ vysvětluje Juraj Raninec, daňový poradce ze společnosti KODAP.

Obdobně a bez jakýchkoliv sankcí lze v termínu 3.5.2021 oznámit příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 milionů korun při použití listinné (papírové) formy, do 1. 6. 2021 při podání v elektronické formě.

Posouvá se také nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání v elektronické podobě bez sankcí. Elektronicky lze podat přiznání několika způsoby: přes online finanční úřad, do kterého se lze přihlásit na webu: www.mojedane.cz.Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Případně lze využit tak jako v předchozích letech aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. „Z důvodů epidemie COVID-19 lze přiznání v elektronické formě s řádným termínem podání do 1. 5. (resp. 3. 5. 2021) podat bez sankcí (to je bez pokuty za pozdní podání a bez úroku za pozdní platbu) až do 1. 6. 2021,“ dodává Juraj Raninec, daňový poradce ze společnosti KODAP. I v tomto případě platí, že je prominutí sankce podmíněno podáním a planou nejdéle v posunutém termínu.  V tento termín musí být podáno a uhrazeno, jinak jsou sankce uloženy od původního květnového termínu. Prominutí je totiž vázáno na splnění právě podmínky dodržení stanoveného odloženého data.

U „posunutého“ termínu se při jeho nedodržení počítá úrok z pozdní platby i pokuta za pozdní podání od původního termínu. Je-li přiznání v listinné podobě podáno a daň uhrazena do 3. 5. 2021, pak žádný úrok nevzniká a nevzniká ani pokuta. Je-li však přiznání v listinné formě podáno a daň uhrazena 4. 5. 2021 či ještě později, pak úrok i penále vzniká od původního data pro přiznání a platbu, po zohlednění liberačního nesankcionovaného období u úroku od 5. 4. 2021 a u pokuty od 13. 4. 2021.

Plnou moc k podání daňového přiznání poradcem lze nově předat finančnímu úřadu až spolu s daňovým přiznáním do 1. 7. 2021. Tento termín je tedy pro ty, kteří své daňové přiznání podávají prostřednictvím daňového poradce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.