Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

Po 39. valné hromadě akcionářů Zavarovalnice Triglav. Na výplatu dividend téměř 39 miliónů EUR neboli 1,70EUR hrubého na akcii

Na 39. řádném zasedání valné hromady Zavarovalnice Triglav seznámilo představenstvo akcionáře s výsledky hospodaření společnosti v roce 2013. Akcionáři rozhodli, že na výplatu dividend bude vyčleněna část bilančního zisku ve výši 38.649.751,60 EUR neboli 1,70EUR hrubého na akcii. Valná hromada akcionářů udělila představenstvu a dozorčí radě společnosti absolutorium za hospodářský rok 2013, jako auditora jmenovala auditorskou společnost ERNST & YOUNG revizija, poslovno svetovanje[1].

Na valné hromadě Zavarovalnice Triglav akcionáři podpořili protinávrh akcionáře týkající se použití bilančního zisku za rok 2013 ve výši 77.826.169,51 EUR. Akcionáři schválili návrh, aby se na dividendy vyčlenila část bilančního zisku ve výši 38.649.751,60 EUR neboli 1,70EUR hrubého na akcii. O zbývající části bilančního zisku ve výši 39.176.417,91 EUR budouakcionáři rozhodovat v příštích letech.

Skupina Triglav v letu 2013 hospodařilaúspěšně

Akcionáři seseznámili s výročními zprávami Zavarovalnice Triglav a Skupiny Triglav za hospodářský rok 2013.Pojišťovací skupina také v loňském roce s úspěchem čelila náročným ekonomickým podmínkám na svých osmi trzích v sedmi zemích a hospodařila dobře. Jak řeklAndrej Slapar, předseda představenstva Zavarovalnice Triglav, společnost si udržela vysokou úroveň finanční stability, známka ‚A-‘ od uznávaných ratingových agentur patří mezi nejvyšší ve Slovinsku a v regionu, což nepochybně potvrzuje finanční stabilitu a sílu největší pojišťovny adriatické oblasti.

Skupina Triglav ukončila hospodářský rok s čistým výsledkem hospodaření ve výši 69,9 miliónů EUR, což je o 27 procent více, než byla plánovaná výše. Kromě toho dosáhla 120procentní výnosnosti kapitálu. Objem předepsaného pojistného byl vloni ve Skupině nižší o 4 procenta a činil 900,9 miliónů EUR. Tlak na objem předepsaného pojistného je důsledek poklesu ekonomických aktivit a pádu kupní síly obyvatelstva, což se také v roce 2013 odráželo na menší poptávce po pojistných produktech. Zavarovalnica Triglav s vedoucím, téměř 31procentním podílem na slovinském trhu ukončila hospodářský rok 2013 s čistým ziskem ve výši 48,3 miliónů EUR, což je o 15 procent více, než bylo plánováno. Kombinovaný poměr mateřské společnosti činil 85,3 procenta a byl o 7,1 procentního bodu lepší, než byl plánovaný. Předepsané pojistné ve výši 605,8 miliónů EURbylo o 4 procenta nižší, než bylo plánováno, hrubé provozní náklady na pojišťovací činnostbyly o 2 procenta nižší než plánované amenší oproti plánu byly v loňském roce také předepsané hrubé náklady na pojistná plnění (o 9 procent).

Skupina Triglav na stav na trhu reaguje vytvářením nových a modernizací stávajících produktů, přizpůsobováním marketingové a obchodní politiky a akčními nabídkami. »Ve Skupině Triglav jsme v poslední době učinili významné kroky směrem k částečnému zmírněnítlaku na pojistné. V souladu s aktualizovanou strategií, kterou jsme vytvořili v loňském roce, budeme také v budoucnu směřovat k výnosnosti a jednoduchosti podnikání, budeme se soustřeďovat na klienta, zajišťovat nákladovou efektivitu pracovních procesů, odpovídající personální strukturu, růst a výnosnost na klíčových trzích a účinné řízení svých společností. Tím způsobem se budeme aktivně snažit upevnit vedoucí postavení na slovinském trhu a posílit postavení na našich cílových trzích a také v budoucnu se rozvíjet jako centrum pojišťovnictví v této části Evropy,« uvedl Andrej Slapar.

Ambiciózní plány na rok 2014

Pro rok 2014 plánují ve Skupině Triglav 902,1 miliónů EUR konsolidovaného hrubého předepsaného pojistného, což je přibližně stejně jako v roce 2013. Kromě toho ve společnosti očekávají o něco zvýšený škodní průběh, čemuž přizpůsobí zajistnou ochranu. Konsolidovaná hrubá výše pojistného plnění by měla činit 668,5 miliónů EUR. Ve Skupině plánují pro rok 2014 čistý zisk ve výši 65,6 miliónů EUR.

Absolutorium představenstvu a dozorčí radě a jmenování auditora

Valná hromada akcionářů udělila představenstvu a dozorčí radě Zavarovalnice Triglav absolutorium za hospodářský rok 2013. Kromě toho jmenovala jako auditora pojišťovny pro hospodářský rok 2014 auditorskou společnost ERNST & YOUNG revizija.

Harmonizace činnosti a změna stanov

Valná hromada akcionářů schválila také změnu a doplnění článku2 stanov, a to tak, že se tento pouze doplní o zajišťovací činnost a příslušně se změní pořadí uvedených činností.


[1]ERNST & YOUNG audit, obchodní poradenství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.