Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Pioneer Funds – European Equity Target Income opět překonal dividendový výnos 7% a k 3. výročí nadělil českým investorům reinvestiční třídu v korunách

Akciový podfond Pioneer Funds  – European Equity Target Income v loňském roce navázal na dosavadní úspěšnou historii vyplácení vysokých dividend a opět překonal svůj ambiciózní cíl. V EUR třídě vyplatí za rok 2014 celkovou dividendu ve výši 7,3 %, oproti cílovaným 7 %. Stejný cíl (7%) je nastaven i pro rok 2015. Českým investorům je podfond k dispozici od března 2014, a to hned v několika třídách: měnově zajištěné korunové třídě s výplatou dividend, v eurové třídě s výplatou dividend, v eurové reinvestiční třídě a od letošního ledna nově také v reinvestiční korunové třídě. 

Klienti si tak mohou vybrat, zda dají přednost výplatě dividend či reinvestici.

Investování do reinvestiční třídy je možné jak jednorázově, tak již od pětiset korun měsíčně prostřednictvím programu pravidelného investování Rytmus. „Reinvestiční korunová třída Pioneer Funds – European Equity Target Income je atraktivním řešením zejména pro klienty, kteří ocení dividendy, avšak nechtějí řešit daňovou otázku. Dosažená dividenda v tomto  případě není vyplacena na účet klienta, ale je reinvestována do fondu a projeví se tak v nárůstu  hodnoty podílového listu,“ uvedl Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR.

Lucemburský podfond Pioneer Funds – European Equity Target Income od svého založení dosahuje významných výnosů a vysokých dividend kombinací využití opčních strategií a akciového portfolia, které klade důraz jak na dividendový růst, tak na růst kapitálu. Dividendy jsou vypláceny pololetně. Za rok 2014 byla v případě primární třídy v EUR vyplacena celková dividenda ve výši 7,3 %, cíl pro letošní rok je 7 %.

Měnově zajištěná třída v CZK, která vznikla až v průběhu prvního čtvrtletí  loňského roku, vyplatí za rok 2014 celkovou dividendu odpovídající výši 6 % p.a. Podílníci této třídy však nemusí mít obavy, nevyplacená část dividendy představující rozdíl  1%  ve srovnání s EUR třídou zůstane v majetku fondu a projeví se v ceně podílového listu CZK třídy,  jehož hodnota bude o tento rozdíl navýšena. Cíl pro letošní rok se bude pohybovat v intencích roku 2014.

Úspěch podfondu je založen na prvotřídním investičním procesu se zaměřením na fundamentální ukazatele. Portfolio manažer Karl Huber ke specifikům fondu říká: „Tento produkt je určen primárně pro investory, kteří hledají příjem a jsou ochotni k jeho dosažení podstoupit určité akciové riziko. Zatímco výnosy ostatních tříd aktiv, například peněžního trhu nebo dluhopisů, dále klesají, zvyšuje se počet investorů, kteří používají akcie jako zdroj příjmů s možností kapitálového zhodnocení.“

Více informací o podfondu Pioneer Funds – European  Equity Target Income naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.