Sobota 10. dubna. Svátek má Darja.

Pioneer Funds – Global Equity Target Income dosáhl po dvou letech od založení 1 miliardy eur pod správou a cíluje dividendu 7 %

Lucemburský podfond Pioneer Funds – Global Equity Target Income dosáhl jen krátce po dvouletém výročí od svého vzniku objemu aktiv pod správou ve výši 1 miliardy eur! Českým investorům je tento úspěšný akciový podfond dostupný jak v reinvestičních třídách, tak také ve třídách vyplácejících dividendu na kvartální bázi v USD i v eurech. Cílem Pioneer Funds – Global Equity Target Income pro letošní rok je vyplatit hrubou dividendu ve výši 7 %. 

Zvolená investiční strategie podfondu Pioneer Funds – Global Equity Target Income se ukázala jako úspěšná. V obou předchozích letech dosáhl vyšších než cílovaných příjmů a participoval na růstu akciových trhů. Zároveň ve srovnání s širším trhem prokázal nižší volatilitu,“ shrnuje úspěchy fondu ředitel obchodu Petr Šimčák a dodává: „V současném prostředí politiky nulových úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování ze strany ECB, představují fondy typu target income pro investory atraktivní řešení. Hlavním cílem těchto fondů je generování nadprůměrných dividendových výnosů prostřednictvím aktivního investičního přístupu, při současném zachování obezřetného řízení volatility portfolia.“

Za rok 2013 dosáhl Pioneer Funds – Global Equity Target Income hrubého dividendového výnosu ve výši 7 % oproti cílovaným 6%, a v roce 2014 dosáhl hrubý dividendový výnos dokonce výše 7,5 %, ve srovnání s cílovanými 7 %. Cílem pro letošní rok je hrubá dividenda ve výši 7 %.  „S ohledem na dynamiku finančního trhu a rovněž na strukturální trendy, jako je stárnutí světové populace a zvýšená hladina veřejného dluhu, jsme přesvědčeni, že hledání alternativ k tradičním zdrojům příjmu bude ze strany investorů pokračovat i nadále,“ doplnil Šimčák.  

Investiční charakteristika podfondu Pioneer Funds – Global Equity Target Income 

Podfond usiluje o dosažení příjmů s druhotným cílem dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi na celém světě, které nabízejí potenciál vyšších než průměrných dividend. Podfond může za účelem zvýšení výnosu portfolia a vytvoření dodatečných příjmů realizovat krátký prodej nákupních opcí na vybrané akcie v držení podfondu. Podfond může také prodávat prodejní opce na akciové indexy, které budou nakoupeny v budoucnosti, za cílové ceny pod úrovní cen tržních. Podfond může rovněž investovat až 20 % svých aktiv do všech typů dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných jak vládními, tak nevládními emitenty.

Pioneer Funds – Global Equity Target Income řídí Piergaetano Iaccarino, který je od ledna 2012 ředitelem pro tématické a tzv. „disciplined“ akcie ve skupině Pioneer Investments. Předtím byl členem ženevského týmu Pioneer Investments pro řízení dlouhých/ krátkých strategií asijských akcií. Piergaetano vystudoval ekonomii na univerzitě v Perugii. V roce 2004 získal titul CFA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.