Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

PENÍZE, NEBO ŽIVOT? NETRADIČNÍ PRŮZKUM POPISUJE INVESTICE ČECHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

Investice do sexuálního/životního partnera pozitivně ovlivňují celkovou životní spokojenost. V případě milenky nebo milence se ale investice vyplácí jen podle 42% lidí.

 • Nejlepší životní investicí je podle většiny lidí partner, rodina a vzdělání. Nejhorší naopak bývalý partner.
 • Většina lidí věnuje svému profesnímu, kulturnímu, sportovnímu nebo intelektuálnímu rozvoji alespoň tři hodiny týdně, rozvoji svých dětí alespoň pět hodin týdně.

Asociace pro kapitálový trh AKAT ČR prezentovala v rámci Světového dne investičních fondů unikátní sondu do života českých občanů, která má za cíl přiblížit, jak investujeme nejen do svého majetku, ale i do vztahů, dětí či zdraví.

Výzkum přinesl řadu zajímavých informací. Lidé samozřejmě se svými úsporami i se svým časem nakládají všelijak – někdo je prozřetelně investuje, jiný naopak utrácí. Za alkohol a cigarety lidé v průměru utratí 1 390 Kč měsíčně, kdežto za přínosnější sport a sportovní vybavení pouze 1 068 Kč a za kulturu jen 708 Kč. V kontrastu s útratou za „neřesti“ je pak především investice do zdraví, za které dáme měsíčně pouze polovinu propitých a prokouřených peněz (742 Kč). Mezi finančně i časově nejnáročnější investice patří určitě zvelebování či rekonstrukce nemovitosti – stojí nás v průměru 53 hodin a 2 065 Kč měsíčně. Za jednoznačně přínosné vnímáme investice do knih a vlastního vzdělávání, do kterého jsme ochotni investovat v průměru 992 Kč měsíčně. Většina lidí (62 %) věnuje svému profesnímu, kulturnímu, sportovnímu nebo intelektuálnímu rozvoji alespoň tři hodiny týdně. Sonda zároveň odhalila, že čím větší úspory lidé mají, tím více času věnují svému osobnímu rozvoji.

Investovat do partnera se vyplatí

Předmětem zkoumání byla i lechtivější témata. Pestrý sexuální život má podle svých slov téměř polovina (48%) dotázaných, nespokojena se svým sexuálním životem je ale pouze třetina respondentů. Výzkum přinesl jednoznačný závěr v tom, že investice do sexuálního partnera pozitivně ovlivňují celkovou životní spokojenost. A to platí jak z pohledu peněz, tak i času. Průměrná měsíčně investovaná částka do sexuálního partnera se přitom přibližuje tisícikoruně, přičemž ti, kteří investují do svého partnera méně než 200 Kč měsíčně, jsou v životě výrazně méně spokojeni. A pak, že se prý láska nedá koupit…

Nejčastější formou investice do partnera je vědomý úsměv a polibek – ten každý den dá partnerovi plných 66% lidí. Přibližně stejný počet dotázaných absolvuje se svým partnerem alespoň jednou týdně společnou večeři. Ze srovnání milenec/milenka versus stálý životní partner vychází z pohledu investic jednoznačně hůř první zmíněná osoba. Přibližně třetina respondentů by za ni neutratila ani 100 Kč měsíčně. Investice do milenky/milence se vyplácí pouze podle 42% dotázaných.

Z průzkumu investic do vztahů s okolím vyplynulo, že 65% lidí tráví se svými přáteli alespoň dvě hodiny týdně. Strategickým místem pro budování vztahů je pořád hospoda – dvě třetiny dotázaných tam tráví s přáteli až tři hodiny týdně. Co se týče maximální útraty za dárky, největší částku by lidé utratili za partnera/partnerku (průměrně až 18 222 Kč). Za dárek pro kamaráda/ku by to pak bylo maximálně jen 905 Kč. Navíc muži jsou ochotni utratit za někoho z rodiny či partnera až dvojnásobné částky oproti ženám.

Nejvíce se dětem věnují lidé se středními příjmy

Napadlo vás někdy, jak jste na tom s investicemi do vašich nejmilovanějších, tedy do dětí? Většina (57%) dotázaných věnuje rozvoji dětí alespoň pět hodin týdně. Nejvíce času pak věnují dětem lidé se středními příjmy. A i tady platí, že čím více času rodiče investují do svých dětí, tím více jsou v životě spokojeni. Nejčastěji investovanou částkou do rozvoje dětí (tedy nad rámec zajištění základních potřeb) je přibližně jedna až dvě tisícovky měsíčně. Více finančních prostředků obecně investují do dětí osoby s vyššími příjmy a úsporami, tedy ti, co se svými potomky tráví méně času a mají potřebu jim to kompenzovat jinak.

Nejlepší a nejhorší investice v životě? Do současných a minulých partnerů

Zajímavé jsou také odpovědi respondentů na otázku, co bylo v jejich životě nejlepší, nebo naopak nejhorší investicí? Za nejlepší považují dotázaní investice do vzdělání a rodiny (manžela/ky, dětí…). Naopak nejhorší investicí v životě se jednoznačně ukazují být bývalí partneři. Jak vidno, milovaný člověk, do kterého investujeme velké množství času i peněz, se může časem paradoxně stát nejčastěji proklínanou investicí. Průzkum také mj. zjišťoval, jak by lidé naložili s výhrou jednoho milionu korun v loterii. Výsledek nepřekvapil: většina lidí by se zachovala pragmaticky a peníze by investovala do koupě nebo rekonstrukce nemovitosti.

Jste Šetřílci, nebo Investoři?

Napadlo vás někdy, do jaké skupiny lidí podle přístupu k investicím patříte? Zda jste spíše Šetřílek, Spořílek, nebo se považujete za Investora? Na základě dat získaných v průzkumu se jeho autoři pokusili vystihnout charakteristické vlastnosti a způsoby chování právě pro tyto tři profilové skupiny lidí.

Šetřílci

„Když poplatíme vše potřebné, nějaké peníze nám obvykle zbydou, ale podle mého názoru, je něco jako investování pouze pro bohaté, a ne pro mě, obyčejnou ženskou.“

Jedná se spíše o ženy nad 40 let z menších obcí s nižším vzděláním a příjmy. Měsíční úspory u nich nepřesahují 3 000 Kč, přičemž nevyužívají žádné spořicí, ani investiční produkty.

 • Investice pro ně více než pro ostatní představují především investice do sebe a do rodiny.
 • Kromě kosmetiky a domácích mazlíčků méně často věnují svůj čas nebo úsilí věcem, kterými by si mohli udělat radost.
 • Pokud už je láká třeba dobré jídlo, utrácejí za ně méně než ostatní.
 • Omezené možnosti finančních výdajů kompenzují vloženým časem a osobní péčí.
 • Typicky více než ostatní tak tráví čas sportem (93 hodin měsíčně), cestováním (57) a péčí o své auto (79). Věnují se i svému oblečení, kosmetice, wellness a mobilu.
 • Nejvíce času ze všech tří skupin věnují Šetřílci knihám.
 • Nejsou ochotni věnovat čas přátelům či jej trávit v hospodě a už vůbec neutrácejí za dárky.
 • Ostatně ani za sebe nevydávají mnoho peněz, i když čas na sebe a svůj rozvoj si udělat umějí.
 • Žijí tak trochu sami pro sebe ve svém světě.
 • Často si nepotrpí na romantická gesta: plná třetina z nich dává partnerovi dárek hodnotnější než 500 Kč méně než jednou za rok, 17% z nich stráví večer při společné večeři s partnerem také méně než jednou za rok.
 • Bývají v životě nejméně spokojení, necítí se sebevědomě.
 • Neplánují žádné investice.

Spořílci

„Měsíčně něco uspořím, ale abych vše neutratil v hospodě, v restauraci nebo za oblečení, ukládám si pravidelně peníze stranou na spořicí účet.“

Spořílci jsou spíše mladší, často svobodní, lidé se středně vysokými příjmy. U poloviny z nich přesahují měsíční úspory 3 000 Kč a investice spojují především s ukládáním peněz. Využívají proto hlavně spořicí účty a vklady.

 • Tuší, že investování je pro ně, ale zatím s ním nemají zkušenost a mají z něj jisté obavy.
 • Do budoucna by chtěli i nadále využívat spořicích účtů, ale také investovat do podílových fondů, akcií a zlata.
 • Mají tendenci utrácet zejména za alkohol a kouření (1 517 Kč měsíčně), za restaurace (1 272 Kč) a za módu (1 273 Kč).
 • Alkoholu a dobrému jídlu věnují nejvíce času ze všech tří skupin.
 • V investování času a peněz do rozvoje svých dětí stojí na pomezí – mají malé děti, kterým se musí věnovat, ale nemají takové příjmy jako Investoři a nemají tolik času jako Šetřílci.
 • Za svého sexuálního partnera vydávají méně peněz než za jiné segmenty.
 • Romantická gesta si dopřávají z finančních důvodů méně často než Investoři, ale nestává se, že by je zcela vypouštěli jako Šetřílci.
 • Času na vlastní rozvoj mají méně a výdaje na vlastní potřeby bývají střední, typicky 500 až 1 000 Kč měsíčně.
 • Jsou většinou průměrně šťastní, necítí se příliš sebevědomě a bývají nejčastěji znudění.
 • Pokud by vyhráli milion v loterii, častěji než ostatní by jej utratili za rodinu či auto.

Investoři

„Peníze jsou tu od toho, aby na sebe vydělávaly, a čas jsou peníze. V dnešní rychlé době nemám kvůli práci vždy čas na všechno, co bych chtěl, ale aspoň si mohu říci, že svou rodinu jsem zabezpečil.“

Typickými Investory jsou ženatí muži s vyšším vzděláním, vyššími úspory i příjmy. Na rozdíl od dvou předchozích skupin využívají investiční nástroje jako podílové fondy či akcie.

 • S investicemi se již dobře znají, jsou pro ně synonymem zisku a zhodnocení.
 • Mají s investováním nejvíce zkušeností, a to převážně dobré.
 • Investování považují za nekomplikované, časově nenáročné a méně i souhlasí s tím, že je pouze pro bohaté.
 • Za své záliby a spotřebu vydávají nejvíce, například za sport měsíčně vydávají 1 227 Kč, za dobré jídlo v restauraci utratí 1 558 Kč měsíčně.
 • Přestože mají nejvyšší příjmy, méně než ostatní je vydávají za alkohol a cigarety.
 • Více také investují do sebe a do svého rozvoje, do zvelebování nemovitosti či vybavení bytu. 
 • Co se týká času, již tak velkorysí zdaleka nejsou. Dětem věnují nejméně času (ale nejvíce peněz).
 • Nejvíce peněz vydávají i za svého sexuálního partnera a potrpí si na romantická gesta: častěji věnují svému partnerovi květiny, sladké, drobné i větší dárky, večeře, společnou dovolenou nebo víkend.
 • Svůj drahocenný čas neváhají také vydat na osobní rozvoj.
 • Jsou nejšťastnější, považují se za úspěšné a sebevědomé.
 • Do budoucna plánují investovat do vlastního podnikání, stavebních pozemků, akcií či podílových fondů.

Průzkum proběhl ve spolupráci s agenturami AG Geronimo a Perfect Crowd v březnu 2015 na výběrovém souboru 500 respondentů s měsíční úsporou minimálně 500 Kč nad rámec výdajů na zajištění základních potřeb. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.