Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Oxford Economics: Malé a střední podniky v EU upřednostňují leasing před jinými vnějšími finančními zdroji

Investice 29.06.2015 | 16:05 0 Komentářů

Malé a střední podniky (SMEs) v Evropské unii využívají leasing pro financování investic ve větší míře a častěji než jiné vnější finanční zdroje. Vyplývá to ze studie Oxford Economics, která byla vypracována z podnětu Federace evropských leasingových asociací Leaseurope. Závěry studie představili zástupci České leasingové a finanční asociace (ČLFA) minulý týden na pracovní snídani organizované Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR k problematice nebankovního financování jako nástroji k posílení konkurence SMEs.

Studie vycházela z ankety, která proběhla v závěru loňského roku mezi představiteli 2950 malých a středních podniků z devíti sektorů ekonomiky v osmi zemích EU. Úkolem nezávislé analýzy bylo vystihnout celoevropské trendy v přístupu SMEs k leasingovému financování investic a úlohu leasingu v jejich rozvoji.

Podle výsledků studie využívalo v roce 2014 leasing 42,5 % dotazovaných firem, to je o 2,5 % více než v roce 2010, kdy naposledy proběhl obdobný průzkum. Podíl leasingu na financování investic SMEsloni dosáhl 18,9 %, tedy o 2,2 % více než v roce 2010. Malé a střední podniky využívající leasing přitom investovaly více než ostatní SMEs.

Jak dále vyplývá z průzkumu, míra využívání leasingu roste s velikostí firmy: u mikropodniků do devíti zaměstnanců činí 31,4 %, u malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců) 45,7 % a u středních podniků (do 250 pracovníků) 52,5 %.

Studie také prokázala, že malé a střední podniky využívají leasing ve větším rozsahu než dlouhodobé úvěry, tedy úvěry delší než tři roky. V roce 2013 financovaly SMEs leasingem v osmi sledovaných zemích investice za 73,6 miliardy eur. Podle výsledků je leasing nejdostupnějším zdrojem vnějšího financování v kategorii nových SMEs.

Mezi hlavní výhody leasingu, respektive mezi hlavní důvody, proč jej volí pro financování investic, zařadily dotázané SMEs cenovou výhodnost, lepší řízení cash flow, možnost přizpůsobení délky leasingu potřebám nájemce a transparentnost splátek.

Malé a střední podniky představují 99,8 % všech ekonomických subjektů působících v Evropské unii. Podíl SMEs na pracovních místech v EU dosahuje 67 % a jejich podíl na ekonomickém růstu je v současné době vyšší než podíl velkých firem.

Zdroj: Tisková zpráva Česká leasingová a finanční asociace

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.